Labs, tas darbs ar jaunatni

Jaunatnes darba jomā reizi divos gados norisinās konkurss, kuru organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru. Konkursā ir vairākas nominācijas un tiek noskaidroti veiksmīgākie un darbīgākie jaunieši jomas darboņi – jaunatnes darbinieki, jauniešu centri, biedrības, pašvaldības, kurās ir spēcīga jaunatnes darba sistēma un tradīcijām bagātākā pašvaldība jaunatnes darba jomā.

Balvu Bērnu un jauniešu centra darbs tika pieteikts nominācijai “Darbīgākais jauniešu centrs 2017. un 2018. gadā ”, uz pasākumu šajā nominācijā tika izvirzīti astoņi darbīgi centri. Kopumā Latvijā darbojas 173 jauniešu centri. Šajā gadā neizdevās atvest jaunatnes darba “supermenu” (balvas statueti) uz Balviem, taču tas kādreiz notiks, jo priekšā vēl dažādi izaicinājumi.

Pasākums izdevās, jo kopā pavadītais laiks ar jaunatnes darba jomas kolēģiem ir brīnišķīgs. Pasākumu bagātināja jauniešu priekšnesumi, īpaši pārsteidzošu priekšnesumu sagādāja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra džambu grupa.

Darbs ar jauniešiem ir prieks un izaicinājums.

Jauniešu gada balva 2018

Veicinot Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtējot viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi jau astoto reizi organizē pasākumu „Jauniešu gada balva – 2018”.

Un aicina ikvienu apzināt aktīvākos un talantīgākos Balvu novada jauniešus un izvērtēt viņu sasniegumus novada attīstībai 2018.gadā un pastāstīt par šiem jauniešiem līdz 2019. gada 11. janvārim, aizpildot  pielikumā esošo pieteikuma anketu, iepazīstoties ar konkursa nolikumu!

Šogad nebūs pretendentu prezentēšanas pasākuma laikā!

Pieteikumi konkursam jāiesniedz Balvu Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 48, vai sūtot pa e-pastu bbjc@balvi.lv līdz 2019.gada 11. janvārim, papildus informāciju var saņemt zvanot pa tālruni Gunitai Prokofjevai 26399275 un Agnesei Puļčai 26218177.

Konkursa noslēguma svinīgais pasākums notiks Balvu muižā 2019.gada 18. janvārī plkst. 17.00 vakarā.

JGB Nolikums JGB 2018 nolikums

JGB Pieteikums JBG 2018 pieteikums

Di-dancers Latvijai!

Latvijas simtgades priekšvakarā  deju studijas Di-dancers dejotāji un skolotāji Dita Nipere un Alīna Saveļjeva  bija priecīgi veltīt savas uzvaras kā mīlestības dāvanu Latvijai dzimšanas dienā.

17.novembrī Rīgā notika Latvijas mūsdienu deju asociācijas reitinga sacensībās “Dancessimus 2018”savu dejotprasmi rādīja  gan deju studijas solisti ,gan deju grupas .Solisti savā vecuma grupā atgriezās ar divām godalgotām medaļām:1.vieta –Luisa Marija Ūzuliņa,3.vieta –Ieva Stepanova, taču 6.vietu ieguva  Justīne Kušnere un 7.vietu Katrīna Razgale.

Lepojamies  par Di-dancers  Crew izcīnīto 1.vietu cits deju stils formāciju kategorijā no 16 gadiem un vecāku dejotāju grupā ,bet Di-dancers Juniori savā vecuma grupā formāciju kategorijā. ieguva 2.vietu.

 

Erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija 3”

Šī gada 13.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija”, kurā piedalalījās 3 komandas no Baltinavas, Balvu Bērnu un jauniešu centra un Balvu Valsts ģimnāzijas. Spēli atklāja Krista Mača ar dziesmu „Mums pieder tik daudz” un pēc šī uzmundrinošā sākuma komandas sāka asināt prātu dažādos interesantos uzdevumos par Latviju, tās vēsturi un kultūru. Pasākuma vadītājās Vladlēna Zelča un Raina Pavlova iepazīstināja ar komandām un erudīcijas spēles noteikumiem.

Pirmais uzdevums bija uz ātrumu, precizitāti un zināšanām, tajā bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, piemēram, ko nosaka Satversmes 1.punkts, kad notika pirmie Latviešu Dziesmu svētki, kurā gadā tika iesviests eiro un citi gan grūtāki, gan vieglāki jautājumi par Latviju. Jautrs izrādījās kluso telefonu uzdevums, kurā šoreiz bija cilvēku biogrāfija no Latgales un teksts bija jālasa un pēc tam jāatstāsta latgaliešu izloksnē. Ierastajā uzdevumā, kur kartē bija jāatrod pilsētas, pirms tam bija jāatmin kāda pilsēta būs jāmeklē, balstoties uz divām kopā saliktām bildēm. Arī te svarīgs bija ātrums un atjautība, lai saprastu, ka no bildes ar ogām un redīsiem, sanāk pilsēta Ogre, no balts un vilks – Balvi, kopā šādi bija jāatmin 10 pilsētas. Kapteiņu spēlē piedalījās tikai komandu kapteiņi un pārējā komanda paļāvās uz viņu erudīciju.

Spēles otrā daļā tika pārbaudīta dalībnieku muzikalitāte un dažiem bija jādzied noteiktas dziesmas, bet teksts bija paņemts no latviešu dzīvesziņas grāmatas, savukārt, pārējie no komandām mēģināja uzminēt, kas tās ir par dziesmām. Izrādījās, ka nodziedāt slaveno baļļu dziesmu „Zemenes”, latvisko „Saule,Pērkons,Daugava”, Dona un Ozola „Salauzto sirdi” un Alfabēta dziesmu, ar citiem vārdiem, nav nemaz tik vienkārši. Kino spēlē bija jautājumi par tādām populārām latviešu filmām kā „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, „Melānijas hronika”, „Emīla nedarbi” un citām, prieks, ka jaunieši daudz zina par mūsu kino klasikām.

Erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija 3” kopumā izvērtās aizraujoša un interesanta, kurā parādījās gan sacensību gars, gan prieks par zināšanām. Uzvaretāju kauss nonāca pie Balvu Valsts ģimnāzijas komandas. Apsveicam! Un tiksimies nākošgad jau ceturtajā „Mēs mīlam Tevi, Latvija” erudīcijas spēlē.

Agnese Puļča, jaunatnes lietu darbiniece

 

Izstādes „Dievs.Daba.Darbs” atklāšana un apbalvošana

13.novembrī  Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika atklāta vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas darbu “Dievs.Daba.Darbs.” izstāde. Sirsnīgus un emocionālus sveicienus  visiem klātesošajiem veltīja  bērnudārzs “Sienāzītis”  audzēkņi, kā arī BBJC dziedāšanas pulciņa soliste Krista Mača. Pēc svinīgās atkāšanas sekoja arī izstādes dalībnieku apbalvošana, ko šogad izvērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.

Visas 12 izglītības iestādes saņēma pateicības, bet vietas tika piešķirtas sekojošajiem izstādes konkursa dalībniekiem: pirmsskolas vecuma grupā 1.vieta –Balvu PII “Pīlādzītis” kolektīvais darbs (10.grupa,skolotājaI. Pauliņa)2.vieta –Balvu PII “Sienāzītis” kolektīvais darbs “Viens, divi, trīs” (vidējā grupa)3.vieta –Baltinavas vidusskolas 5-gadīgo bērnu grupa (skolotāja J.Rauza),1-4.klašu grupā 1.vieta-Balvu Mākslas skola kolektīvais darbs ”Kukaiņu valstība”( 4.klase,skolotāja A.Kairiša),2.vieta –Balvu pamatskola Leo Šaicāns “Sējējs” (skolotāja Žanna Ivanova),3.vieta- Bērzpils vidusskola Melānija Prole “Mani sapņi”(skolotāja J.Dundeniece) un 5.-12.klašu grupā 1.vieta –Balvu Mākslas skola Šeila Aleksejeva ’’Pļava ziedos” (skolotāja L.Ceplīte),2.vieta- Balvu profesionālā un vispārizglītojošā skola Lilija Atkačūna, Lana Cibule ”Latvijas rudens” (skolotāja L.Berne),3.vieta – Balvu Mākslas skola Sindija Saide “Saulrietā” (skolotāja L.Šaicāne). Taču Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs  par oriģinalitāti savu Simpātijas balvu piešķīra Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3.klases kolektīvajam darbam” Es mīlu savu Latviju”.

Noslēgumā visi klātesošie tikai aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Līga Ikstena un brīvprātīgā no Vācijas Maike.

Ikvienu interesentu ,kurš vēlas sajust un redzēt pasauli ar bērna acīm, aicinām aplūkot šo izstādi vēl līdz novembra beigām.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere.

Angļu valodas bērni iepazīst cittautu tradīcijas

Jebkuras  zināšanas ir vērtība, kas paplašina mūsu  redzesloku.Šo atziņu cenšas kultivēt BBJC  Angļu valodas ABC pulciņa skolotāja,bet audzēkņi šeit ne tikai iegūst pirmās svešvalodas mācīšanās prasmes,bet arī iepazīstas ar plašās pasaules daudzajām kultūru tradīcijām. Pagājušajā macību gadā, darbojoties eTwinning projektā,pulciņa audzēkņi saņēma Sertifikātu par  projektu  Christmas congratulation.

Katru gadu Balvu Bērnu un jauniešu centrā oktobra pēdējā nedēļā angļu valodas pulciņa audzēkņi, iepazīstoties arī ar angliski runājošo tautu tradīcijām, organizē izzinošu un atraktīvu Halovīnu pasākumu. Lai izprastu šo svešzemju tradīciju, bērniem tradicionālā  ķirbja grebšanas darbnīcā tiek izskaidrota šo svētku  būtība, kas nav sasaistāma ar vandālisma un huligānisma iezīmēm,kas atspoguļojas  bērnu un jauniešu izdarībās Latvijā. Bērni mācās darboties un sadarboties ,spēlējot rotaļu Bingo,bērni apgūst dažādus  svešvārdus. Attīstot aktīvu bērnu interesi, dažādās radošās aktivitātēs tiek apspēlēta  šai tradīcijai zīmīgākā atribūtika. Bērniem ir raksturīga tieksme būt zinātkāram ,vēl  jo vairāk ,ja,iegūstot jaunu pieredzi,var kustēties ,dziedāt un darboties , tāpēc ar lielu prieku bērni ietērpjas dažādos kostīmos un kopā ar pulciņa Skatuve dalībniekiem piedalās aizraujošās atrakcijās, tādējādi atklājot ne tikai interesantas lietas sev apkārt ,bet arī dažādās cittautu kultūras.

Angļu valodas ABC pulciņa skolotāja Dita Nipere