Brīvprātīgi arī šovasar

Tieši šajā vasarā  Balvu jauniešiem ir iespēja kļūt par pasaules atklājējiem, kopā piedzīvojot ne tikai vasaras labumus – sauli un brīvdienas, bet arī kopā ar jauniem draugiem iegūstot jaunu pieredzi. Jau no vasaras sākuma darbību ir uzsācis projekts “Es un brīvprātīgais darbs” ( Nr. 2-25/26), ko   īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Balvu jaunieši uzsākuši pieteikšanos dalībai projektā, kas šobrīd arī vēl notiek. Vasaras sākumā 19. jūnijā Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika projekta “Es un brīvprātīgais darbs”  pasākums “Brīvprātīgā virtuve”, kopā sanākot jaunatnes darba speciālistiem un jauniešiem. Pasākumā piedalījās arī ciemiņi no Viļakas novada un Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta. Viļakas novada jaunatnes darba speciāliste Madara Jeromāne dalījās sava novada pieredzē un idejās par to, kā organizējams brīvprātīgais darbs. Aicinot jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā un krājot pieredzi.

Balvu novadā darbojas brīvprātīgā darba nolikums, kas aicina uz sadarbību visas pilsētas iestādes, kas savā darbā redz iesaistoties jauniešus. Šobrīd vēlmi sadarboties brīvprātīgā darba organizēšanā Balvu pilsētā izteikuši sociālais dienests un Balvu Kultūras un atpūtas centrs, kas labprāt uzņemtu savās rindās jauniešus, kas vēlētos darboties.

Brīvprātīgā darba nolikums paskaidro un nosaka kārtību kādā iespējams kļūt oficiāli par brīvprātīgā darba veicēju, un kā tiek uzskaitītas padarītā darba stundas.

Klātesošie pārrunāja tuvojošās aktivitātes, kopīgi veidoja afišu maketus un darīja citus darbus, kas nepieciešami turpmākajās jauniešu centra aktivitātēs –radošajās dienās un labdarības jūlijā.

Jaunieši tiek aicināti piedalīties šajā projektā un pavadīt laiku vasarā aizraujoši.

BBJC nometne „Vasaras drudzis”

Balvu Bērnu un jauniešu centrā ( turpmāk BBJC ) no 4.-15.jūnijam norisinājās dienas nometne „Vasaras drudzis”, kurā piedalījās 20 bērni vecumā no 8-11 gadiem. Arī šogad caur dažādām aktivitātēm, bērniem bija iespēja interesanti, radoši un daudzveidīgi pavadīt laiku. Nometnes pirmajā dienā tās dalībnieki iepazina viens otru, izveidoja plakātu par sevi , kopīgi izstrādāja nometnes noteikumus un izkrāsoka krāsainu nometnes karogu, kas visu nometnes laiku rotāja BBJC ēku.

Nodarbībās un aktivitātēs nometnes dalībnieki kopā ar skolotāju Aigu Jansoni mācījās pīt sarēžģītas pīnes, no kurām biegās sanāca skaistas rokassprādzes, grieza trafaretus, kurus izmantoja, lai uz T-krekliem izveidotu savu dizainu.  Viktorija Kokoreviča kopā ar bērniem zīmēja un veidoja skanīgus mūzikas instrumentus.  Dita Nipere vadīja aktīvas nodarbības ar spēlēm un rotaļām, kurās bērniem bija iespēja kārtīgi izskustēties. Arī Alīna Saveļjeva kustināja masas un lika bērniem dejot, beigās pat iemācot dažus hip-hopa soļus. Nometnes vadītājas Agneses Puļčas nodarbībās bērni izzināja sevi, pildot anketas, kuras tika apkopotas, lai arī pēc gadiem varētu apskatīties, kādi bija nometnes „Vasaras drudzis” dalībnieki. Nodarbībās pie Agneses tika veidotas krāsainas kolāžas par sevi, spēlētas interesantas spēles, arī nometnes iespējams populārākā spēle „tautas karš”. Radoši savās nodarbībās piegāja arī skolotāja Gunita Prokofjeva, kurās gan tika spēlētas spēles un rotaļas, gan zīmētas gleznas ar pirkstiem. Jāņa Ikstena nodarbībā tika veidoti pūķi no papīra. Inese Hmara strādāja ar papīra locīšanas mākslu un puķu veidošanu no krāsainā papīra. Pie Intas Ozolas bija hennas un sejas apgleznošana, kas bērniem arī ļoti patika. Vēl bija iespēja iepazīties ar Balvu profesionālo un vispārizglītojošo skolu, kurā mūsus laipni uzņēma.

Nometnes laikā dalībnieki tradicionāli gāja pārgājienā uz Veco parku, bet šogad caur slūžām, kopā pieveicot 8 km, bet atpakaļ iet nevajadzēja, jo visi tika izvizināti ar plostu „Vilnītis” pa Balvu ezeru. Ekskursija bija pa Alūksnes novadu, tika apskatīts Ates muzejs, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Alūksnes pilssalas zona, ezers, Tempļa kalns un Saules tilts.

Kopā tika pavadītas aizraujošas desmit dienas, lai visiem gan nometnes „Vasaras drudzis” dalībniekiem, gan skolotājiem ir vēl aizraujošāka vasara. Paldies visiem!

Nometnes „Vasaras drudzis” vadītāja Agnese Puļča

Sākas projekts “Es un brīvprātīgais darbs”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros Balvos uzsāks īstenot projektu – “Es un brīvprātīgais darbs”.

Projekta darbības laiks 2018. gada 30. maija līdz 2018. gada 30. novembrim.

Projekta mērķis izvirzīts balstoties uz Balvu novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas mērķi – līdzdalību. Radot labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos. Veicināt jauniešu līdzdalību Balvu novada aktivitātēs  un attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un izpratnes veidošanos par brīvprātīgā darba principiem, rosināt iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kas ir „Balvu novada Jaunatnes politikas stratēģijas” otrā prioritāte: jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs.

Projekta plānotais rezultāts – jauniešu skaits, kas informēti/izglītoti par brīvprātīgā darbības pamatprincipiem, mērķiem, iespējām darboties dažādās sfērās. Projekta rezultāts- izglītoti/motivēti jaunieši- potenciālie brīvprātīga darba veicēji, kas izstrādās brīvprātīgā darba veicēja plānu nākamajam gadam sadarbībā ar dažādām institūcijām (sociālais serviss, bāriņtiesa, izglītības pārvalde, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).

Projekta mērķauditorija ir Balvu novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projektā plānotajos pasākumos tiks iesaistīti arī sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši un dažādu paaudžu cilvēki.