Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne „Zvaigžņu akadēmija”

Veiksmīgi noslēgusies Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne „Zvaigžņu akadēmija”, kurā desmit dienas no 5.06.2017.-16.06.2017. piedalījās 20 bērni vecumā no 8-11 gadi. Nometne sākās ar iepazīšanās aktivitātēm, kurās bērni iepazina viens otru, kopīgi domāja nometnes noteikumus un zīmēja nometnes karogu, kurš beigās sanāca ļoti krāsains, izceļot katra bērna individualitāti. Katra diena izvērtās daudzveidīga, interesanta un jautra. Kopā ar skolotāju Aigu Jansoni bērni iepazina šujmašīnu un izšuva personalizētas grāmatzīmes un apsveikumus, kā arī tika izveidotas rokas vai kakla sprādzes. Skolotājas Ineses Hmaras darbnīcās tika izveidotas origami zvaigznes gan vienkāršākas, gan sarežģītākas. Inta Ozola ļāva bērniem vaļu sejas apgleznošanā, hennas zīmēšanā, bet pēdējajā nodarbībā tika veidotas skaistas frizūras un krāsoti nagi. Dita Nipere kopā ar Alīnu Saveļjevu izveidoja pavisam 5 horeogrāfiskus priekšnesumus ar dalībnieku mīļākajiem mūziķiem vai citām slavenībām, kurus nometnes noslēgumā bērni rādīja saviem vecākiem un vecvecākiem. Šo dejisko priekšnesumu tapšanā un mēģinājumos palīdzēja arī Annija Raibekaze, kura uz nometnes laiku strādāja BBJC, izmantojot skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus, kuros pašvaldība, sadarbībā ar NVA, dod iespēju jauniešiem strādāt un nopelnīt algu. Šo iespēju izmantoja arī Annija Anete Logina, kura, savukārt, palīdzēja radošajās un eksperimentālajās nodarbībās. Nometnes vadītāja Agnese Puļča savās nodarbībās ļāva bērniem izpausties un veidot skaistas kolāžas no dažādiem materiāliem, tika spēlētas komandu un indivuduālās spēles, kā arī taisīti ielūgumi vecākiem un nometnes noslēgumu. Tehniskās jaunrades klubiņa vadītājs Jānis Ikstens savās nodarbībās piegāja ļoti tehniski un tika veidotas raketes, kuras pēc tam laida gaisā un bērniem, tas radīja prieku un sacensības garu, jo katrs gribēja, lai viņa rakete uzšaujas visaugstāk. Otrā nodarbībā pie Jāņa bērni veidoja makaronu , tieši garo spageti, torņus, arī te bija iespēja sacensties, kurai grupai sanāks visaugstākais tornis. Skolotāja Līga Veigule strādāja ar krāsaino papīru, šķērēm, līmi un bērni veidoja transformējamus kubus, tikai veidotas dažādas formas origami tehnikā un pat izveidots spineris, kurš griežas uz taisnas virsmas. Savukārt, Rita Keiša pārbaudīja bērnu ritma izjūtu, ļāva izpausties skaņās un izmēģināt instrumentus, kuri ir pieejami skaņu laboratorijā. Pirms tam bērni ievāca informāciju par otru un šo informāciju mēģināja ritmiski istāstīt pārējiem. Arī šogad pārgājienā nometnes dalībnieki gāja uz veco parku, kur labā garastāvoklī uz ugunskura tika cepats desiņas un spēlētas jautras spēles brīvā dabā. Eksursija bija Rēzeknē, kur tika iepazīts Latgales kultūrvēstures muzejs, apmeklēts Audriņu pagastā esošais mini zoo „Rozītes”, kurā varēja apskatīt dzivniekus.

Noslēgumā bērni saviem vecākiem un vecvecākiem rādīja dejiskus priekšnesumus, bija iespēja aplūkot visus pa šīm divām nedēļām izveidotos darbiņus un katrs bērns saņēma pateicības un piemiņas dāvanas.

Paldies visiem nometnes dalībniekiem, kuri ar patiesu prieku uzņēma visas aktivitātes un piedāvātās iespējas. Paldies vecākiem, kuriem ir tik forši un jauki bērni. Paldies visiem skolotājiem, kuri bija radoši, aktīvu un elastīgi. Lai mums visiem izdevusies vasara!

Nometnes „Zvaigžņu akadēmija” vadītāja Agnese Puļča

Sākusies BBJC nometne “Zvaigžņu akadēmija”

Balvu Bērnu un jauniešu centrā sākusies dienas vasaras nometne „Zvaigžņu akadēmija”, kurā 20 dalībnieki vecumā no 8-11 gadiem radoši, interesanti un saturīgi pavadīs savu laiku. Nometnes nosaukums „Zvaigžņu akadēmija” ir arī nometnes tēma, kuras mērķis ir atrast katrā bērnā šo zvaigzni jeb talantu, kuru pilnveidot un attīstīt, lai nometnes noslēgumā mēs visi kopā redzētu īstu zvaigžņu lietu un priecātos par katru bērnu, par viņu sasniegumiem. Tā kā nometnes nodarbības būs ļoti dažādas un daudzveidīgas, tad katram bērnam būs sava iespēja un vieta, kur izpausties gan dziedāšanā, dejošanā, veidošanā, elektronikā, šūšanā, tēlotājmākslā, papīra plastikā, radošās un sportiskās aktivitātēs. Nometnē bērni iegūst pieredzi, jaunus draugus, attīsta prasmi sadarboties grupās, kļūst atvērtāki un gūst daudz pozitīvu emociju. Jau nemainīga vērtība Balvu Bērnu un jauniešu centra nometnē ir doties uz veco parku, kur lietderīgo laiku apvienot ar patīkamo, kur tiks spēlētas komandu un sporta spēles, ceptas desiņas uz grila. Būs arī ekskursija, kuras galamērķis, pagaidām, ir noslēpums. Un noslēgumā bērni saviem vecākiem, vecvecākiem un radiem parādīs, ko tad pa šīm 10 nometnes dienām ir sastrādājuši.

Nometnes vadītāja Agnese Puļča

“HELP!” starts Gulbenē

Pirmajā vasaras dienā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta: Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās. Projekta nosaukums “HELP!”.

Darbs pie projekta tika uzsākts jau ziemā un Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem, uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu JSPA, un saņēma apstiprinājumu. Šie novadu speciālisti un jaunieši vienojušies kopā, lai izveidotu vai pārskatītu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā. Balvu novadam šī stratēģija darbojas jau no 2014. gada, Balvu novada jaunieši kopā ar lēmējvaras pārstāvjiem tuvākajā gadā ar pusi caurskatīs šo dokumentu un iespējams veiks kādus labojumus.

Projekta programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, “Kafija ar politiķiem”, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās, skolu pašpārvalžu tikšanās. Balvu novada mērķis šajā projektā ir pārskatīt savas jaunatnes politikas attīstības stratēģijas dokumentu, domāt par jauniešu domes izveidi vai jauniešu konsultatīvās padomes izveidi Balvos.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Balvu novadu pārstāvēja Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks  Jānis Roginskis un BBJC direktore Olita Loseva. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, izkāpjot no komforta zonas, cerīgi raugoties nākotnē, plānojot sadarbību jēgpilni un produktīvi.

Teksts G.Prokofjeva

Uzziedēja BBJC zvaigznes

Galerija

This gallery contains 40 photos.

16.maijā Balvu Bērnu un jauniešu centra saime pulcējās Ģimeņu dienai veltītā pateicības pasākumā “Visas zvaigznes šķiet ziedam “Ikviens interesents varēja piedalīties kādā no BBJC pedagogu vadītajās radošajās darbnīcās .Koncertā sirsnīgu s priekšnesumus saviem vecākiem un pasākuma apmeklētājiem dāvināja deju studijas … Turpināt lasīt

Iespēja pieteikties praksei pašvaldību vēlēšanu iecirkņos

 Lai dotu iespēju iepazīties ar vēlēšanu iecirkņa komisijas darba pienākumiem un veicinātu jauniešu interesi un izpratni par vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) arī šogad aicina jauniešus pieteikties praksei vēlēšanu iecirkņos.

Prakse paredzēta jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuri vēlas iepazīt vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, interesējas par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi un nākotnē vēlētos piedalīties vēlēšanu sarīkošanā, pildot vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumus.

Prakses dienas šā gada pašvaldību vēlēšanās būs 2., 3. un 4. jūnijs, un prakses laikā jaunieši varēs piedalīties vēlēšanu iecirkņa iekārtošanā, vēlētāju apkalpošanā vēlēšanu dienā un balsu skaitīšanā.

Lai sagatavotos praksei, jaunieši aicināti iepazīties ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pienākumiem portālā www.prakse.lv un apgūt CVK tiešsaistes mācību kursu “Pašvaldību vēlēšanas 2017”, kurā uzskatāmi izstāstīts, kā sagatavot iecirkni darbam, apkalpot vēlētājus vēlēšanu dienā un saskaitīt iecirkņos saņemtās balsis.

Prakses pieteikumi jāiesniedz līdz 25. maijam. Ar prakses nosacījumiem var iepazīties CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Pašvaldību vēlēšanas 2017/Prakse vēlēšanu iecirknī”.

Skolu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākums.

28 . aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar Balvu Bērnu un jauniešu centru organizēja skolēnu pašpārvalžu sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumu. Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu struktūrvienības, Lizuma vidusskolas un  Stacijas pamatskolas skolēnu pašpārvalžu aktīvākie jaunieši.

BBJC speciālistes Gunita un Agnese piedāvāja jauniešiem neparastu aktivitāti- akrovingrošanu. Aktivitāte bija patiesi interesanta, un jaunieši prezentēja elpu aizraujošus priekšnesumus.

Pašpārvaldes jaunieši  arī dalījās pieredzē, prezentēja savas skolas darbu, stāstīja par skolā rīkotajiem interesantākajiem pasākumiem un aktivitātēm.

BVĢ skolēnu pašpārvalde piedāvāja iepazīt savu skolu, apmeklējot  pieturas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi.

Skolu pārstāvji bija sagatavojušas arī dažādas aktivitātes un atrakcijas, kuras vakara gaitā tika izspēlētas. Pasākuma atmosfēra bija ļoti draudzīga un jautra. Kopā tika pavadīts lielisks vakars un iegūti jauni draugi.

Paldies visiem, kas atsaucās un apmeklēja mūsu pasākumu!