Durvis atvēra BBJC jaunā sezona

Šī gada 14.septembra pēcpusdienā Balvu Bērnu un jauniešu centrs              ( turpmāk BBJC ) aicināja visus iepazīties ar jauno sezonu. Sākumā apmeklētājus sagaidīja jautrie zaķi, kuri katram iedeva uzdevumu atrast sev vēlamo interešu izglītības pulciņu. Uzdevumā bija ēkas  pirmā un otrā stāva plāni ar pulciņu norādēm, lai apmeklētājiem būtu iespēja paceļot pa BBJC  telpām. Arī šogad visaktīvāk bērni un jaunieši steidzās pieteikties uz dejām, kuras vada atraktīvā deju studijas Di-dancers vadītāja Dita Nipere un Alīna Saveļjeva, kura pati pirms tam ir dejojusi Di-dancers un tieši jauniešu centrā apguva hip – hopa pamatus. Di-dancers dejotāji pēc tam aktīvi piedalās pasākumos gan BBJC, gan novadā un arī ārpus novada robežām, tāpēc bērni un jaunieši ne tikai apgūst deju soļus, bet arī gūst skatuvisko pieredzi. Skatuvisko pieredzi var gūt un attīstīt arī dažādu pasākumu organizēšanas prasmju pilnveidošanas pulciņā „Skatuve”, kuru vada Gunita Prokofjeva, te jaunieši ne tikai vada pasākumus, bet arī darbojas to gatavošanās procesos. Tāpat nemainīga vērtība ir rokdarbu pulciņš „Čaklie pirkstiņi”, kuri kopā ar vadītāju Inesi Hmaru visu gadu veido dažādus darbus no sadzīviskām lietām. Puišus, savukārt, gaidīja  Jānis Ikstens, lai parādītu cik interesantas un tehniskas lietas var apgūt Tehniskajā jaunradē. Tāpat tiek veidots arī BBJC ansamblis, kura vadītāja ir Rita Keiša. Mazākos dziedātājgribētājus sagaidīja jaunā skolotāja Viktorija Kokoreviča, kura šogad pieņēma izaicinājumu strādāt arī ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un vadīs viņiem Mūzikas terapijas nodarbības. Tās meitenes, kuras vēlējas un vēlas izzināt skaistumkopšanas pamatus, pieteicās uz Intas Ozolas vadīto Skaistumkopšanas studiju. Tiem, kuri vēlējās būt radošāki, bija iespēja pieteikties uz Radošās mākslas darbnīcu un Tekstilmākslu, šos pulciņus vada kreatīvā Līga Ikstena. Līga turpinās arī strādāt ar bērniem, kuriem ir īpāšas vajadzības un pasniegs viņiem Radošās mākslas darbnīcas nodarbības jau otro gadu. Pie Aigas Jansones arī šogad varēs apgūt šūšanas pamatus Apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņā, jāpiebilst, ka pagājušajā mācību semestrī šis pulciņš piedalijās modes skatē ar savu pirmo kolekciju.

Pēc tam, kad bērni un jaunieši bija izstaigājuši pa BBJC labirintiem, viņiem bija iespēja uztaisīt kādu taurenīti vai supervaroni, kuru pēc tam notiesāt. Vēl varēja nofografēties fotostūrītī, kurš šoreiz bija krāsains un globāls. Arī šajā mācību gadā būsim radoši un interesanti, strādāsim ar attīstību sevī un audzēkņos, pilnveidosim viņu ikdienu un personību, jo katrs bērns ir personība.

Teksts: Agnese Puļča


Advertisements

Pratīsim plānot kopā ar “Help”

Projekts “Help”, kurā piedalās, arī Balvu Bērnu un jauniešu centrs, tapis Erasmus+ programmas ietvaros un ir klasificējams, kā strukturētā dialoga pasākums. Projekta mērķis ir izstrādāt vai pilnveidot jaunatnes politikas dokumentu.  Projekts ir analīzes un datu apkopošanas posmā, kad tiek veidotas anketas, aprobētas mērķauditorijā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam.

Piektdien 15. septembrī Alūksnes kultūras centrā notika visu partneru tikšanās un apmācības izpratnes veidošanai par jaunatnes politikas plānošanu. Kopā vairāk kā 40 dalībnieki no Balvu, Gulbenes, Alūksnes un Viļakas novadiem, noskaidroja par jaunatnes politikas dokumentiem un to nepieciešamību, nozīmi un pielietojamību.

Apmācību semināru vadīja trenere Evija Rudzīte, kas ir pieredzējusi jaunatnes apmācību trenere ar ilggadēju pieredzi un plašām zināšanām par jaunatnes darbu un jaunatnes politikas veidošanu. Evija Rudzīte palīdzēja atklāt jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes principus, posmus un kārtību. Apmācību mērķauditorija bija jaunatnes darbinieki un speciālisti, jaunieši un vietējās lēmējvaras pārstāvjiem, tāpēc šīs pasākums izvērtās jaunatnes politikas lauciņu izzinošs. Jaunatnes jomas darbinieki un jaunieši kopīgiem spēkiem apzinājās šī darba nopietnību un svarīgumu. Jaunieši uz šo darbu varēja palūkoties ar citām acīm un apzināties, ka tas ir organizēts, mērķtiecīgs un jēgpilns.

Seminārā tika apskatītas tēmas par katra novada jauniešu vajadzībām un īstenošanu katrā novadā, par jauniešu līdzdalības svarīgumu jaunatnes politikas izveidē, apzināties jauniešu ieguvumus līdzdarbojoties, jo tikai tā var apzināties politikas veidošanas noteikumus un šī darba jēgu. Uzzinājām par jaunatnes darbu Eiropas kontekstā, un Latvijas jauniešu politikas veidošanas saistošie normatīvie akti. Par starp institucionālo sadarbību realizējot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju. Semināra noslēgumā katra novada darba grupa izvirzīja savus tuvākos darba mērķus, lai virzītos uz izvirzītajiem mērķiem jaunatnes politikas dokumenta izveidi vai pilnveidi. Darba diena aizritēja ātri un radoši.


 Teksts: Gunita Prokofjeva

Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē…

Balvu Bērnu un jauniešu centra nedēļas nogali iešūpoja iniciatīvu centra jaunieši, spēlējot dažādas spēles. Vakarā tēma – Spēļu vakars sevī slēpa dažādu spēļu saspēli. Jauniešiem interesē gan prātu asinošas spēles, gan jautrību izraisošas, aktīvas sacensības garu rosinošas spēles.

Prieks par pasākuma apmeklētājiem, kas viesojās jauniešu centra aktivitātē pirmo reizi un šoreiz kūtri vēroja notiekošo.Prāta spēles, kas atklāja pasākumu nomainījās ar atjautības spēlēm, mēģinot būt veiklākajiem un izveicīgākajiem. Dažādi veiklības un atjautības uzdevumi arī lika sasparoties un iekustināt pelēkās smadzeņu šūnas, piemēram, no saimniecībā pieejamiem materiāliem jāizveido augstāks tornis. Jautrību pasākumam piešķīra sen zināmu spēļu modernākas interpretācijas.

Vakaru noslēdza aizrautīgā un stratēģisku domāšanu veicinošā spēle – mafija, kura jauniešu vidū ir populāra. Šī spēle veicina jūtu un emociju kontrolēšanas prasmi, empātisku prasmju veidošanu un apkārtējo cilvēku emocionālā stāvokļa noteikšanas prasmi. Sākt brīvdienas kopā Dinamīta Studijā ir jautri un aizraujoši. Šis pasākums bija jauniešu radošais lidojums,  aicinām ikvienu jaunieti kļūt par daļu no jauniešu iniciatīvu centra “Dinamīts”.

Kopā saucam “Help!”

Apgriezienus uzņem projekta “Help!” aktivitātes. Strukturētā dialoga Erasmus+ projekta četru novadu jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti tikās saliedēšanas pasākumā Balvos 22. augusta pusdienlaikā.

Šobrīd projektam ir analītiskais posms, kad tiek izstrādāta anketa, lai to aprobētu visos četros novados, par jauniešu līdzdalību, iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanā, par izglītības iespējām un jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. Anketēšana notiks septembra sākumā gan skolās, gan izmantojot fokuss grupas.

Tikšanās pirmajā daļā jaunieši dzirdēja Gulbenes novada Jaunatnes lietu speciālista Laura Šķendera prezentāciju par projekta attīstības gaitu un plānotajām aktivitātēm vēl vesela gada garumā.

Tad notika iepazīšanās aktivitātes, jo daļa jauniešu nav savstarpēji pazīstami. Jaunieši no Balviem, Viļakas, Gulbenes un Balviem ir pazīstami, jo kaimiņu novadu jaunieši tiekas sadraudzības pasākumos, aktivitātēs un svētkos. Šobrīd jauniešu grupas dodas pretī kopīgam darbam, lai veiksmīgāk realizētu savas ieceres, darbojoties pie katra novada jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas. Priekšā gan izzinošs, gan apmācību darbs un jauna pieredze veidojot nopietno jaunatnes politikas dokumentu savā novadā. Tā būs arī iespēja jauniešiem mācīties no kaimiņu novadu jauniešiem un viņu pieredzes un situācijas. Sarunas noritēja arī neformālā gaisotnē pie našķiem, lai krātu spēkus kopīgajai aktīvajai pasākuma otrajai daļai.

Grupu saliedē kopīgi notikumi un emocijas, kas ir piesātināti ar pārdzīvojumiem. Grupas možo noskaņu veicināja veikošana “Wake up Balvi”, savus spēkus izmēģināja ikviens, kam bija drosme doties uz ezera ar veika dēli. Laika apstākļi lutināja Balvu viesus un veikošana izdevās godam.

Pirmais izlaidums BBJC

Piektdiena 18. augusts ir vēsturiska diena Balvu Bērnu un jauniešu centrā, jo notika pirmais izlaidums. Daudziem jauniešiem, BBJC ir svarīga dzīves daļa, jo šeit notiek neformālā izglītība un risinās sabiedriskās aktivitātes, savi pasākumi un veidojas neformālās interešu grupas. Veidojas kopības un piederības sajūta. Jauniešu paaudzes mainās arī jauniešu centrā, arī šajā vasarā BBJC atvadās no jauniešiem, kas savu dzīves ceļu turpinās citās Latvijas pilsētās.

Lai vēlreiz būtu kopā un sajustu tās sajūtas, kas vieno jauniešus, kas pēdējos gados pavadījuši daudz laika jauniešu centrā, tika izlemts šogad aizsākt jaunu tradīciju – svinēt izlaidumu. Šo ideju atbalstīja visi jaunieši, kas aktīvi darbojas jauniešu centrā, īpaši pārsteigti bija jaunieši, kas šajā vasarā absolvēja jauniešu centru, Tas bija pārsteigums un prieks būt kopā jaunā pasākumā un izbaudīt īpašu paldies par dalību dažādās aktivitātēs.

Šajā vasarā jauniešu centru absolvēja: Inese Loseva, Elvis Garais, Alīna Barbaniška, Jūlija Gorbača, Annija Anete Logina, Aleksandrs Samoiļenko. Par pasākuma gaitu un izlaiduma svinīgo brīdi rūpējās jaunieši. Pateicību par jauniešu ieguldīto laiku jauniešu centra dzīvē, par paveiktajiem darbiem un jauniešu centra tēla spodrināšanu jaunieši saņēma piemiņas balviņas, kas būs praktiski noderīgas jauniešiem nākamajā dzīves posmā.

Pasākuma turpinājumā jaunieši lustējās aktivitātē “Ar mēli pa dēli”, kur ar dažādām metodēm vilināja atklāt sevī improvizācijas aktiermākslu. Šī aktivitāte ir jautra un veiksmīgi atraisa sanākušos jauniešus. Nākamais posms bija nakts orientēšanās Balvu ielās, kurā piedalījās divas komandas, uzvaru guva Evelīna Stepanova un Nellija Baranova, trasē esot mazāk par vienu stundu. Vakaru noslēdza kopīga kino baudīšana “Dinamīta studijā”.

Esam priecīgi būt kopā un gaidām jauno darba sezonu!

 

Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne „Zvaigžņu akadēmija”

Veiksmīgi noslēgusies Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne „Zvaigžņu akadēmija”, kurā desmit dienas no 5.06.2017.-16.06.2017. piedalījās 20 bērni vecumā no 8-11 gadi. Nometne sākās ar iepazīšanās aktivitātēm, kurās bērni iepazina viens otru, kopīgi domāja nometnes noteikumus un zīmēja nometnes karogu, kurš beigās sanāca ļoti krāsains, izceļot katra bērna individualitāti. Katra diena izvērtās daudzveidīga, interesanta un jautra. Kopā ar skolotāju Aigu Jansoni bērni iepazina šujmašīnu un izšuva personalizētas grāmatzīmes un apsveikumus, kā arī tika izveidotas rokas vai kakla sprādzes. Skolotājas Ineses Hmaras darbnīcās tika izveidotas origami zvaigznes gan vienkāršākas, gan sarežģītākas. Inta Ozola ļāva bērniem vaļu sejas apgleznošanā, hennas zīmēšanā, bet pēdējajā nodarbībā tika veidotas skaistas frizūras un krāsoti nagi. Dita Nipere kopā ar Alīnu Saveļjevu izveidoja pavisam 5 horeogrāfiskus priekšnesumus ar dalībnieku mīļākajiem mūziķiem vai citām slavenībām, kurus nometnes noslēgumā bērni rādīja saviem vecākiem un vecvecākiem. Šo dejisko priekšnesumu tapšanā un mēģinājumos palīdzēja arī Annija Raibekaze, kura uz nometnes laiku strādāja BBJC, izmantojot skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus, kuros pašvaldība, sadarbībā ar NVA, dod iespēju jauniešiem strādāt un nopelnīt algu. Šo iespēju izmantoja arī Annija Anete Logina, kura, savukārt, palīdzēja radošajās un eksperimentālajās nodarbībās. Nometnes vadītāja Agnese Puļča savās nodarbībās ļāva bērniem izpausties un veidot skaistas kolāžas no dažādiem materiāliem, tika spēlētas komandu un indivuduālās spēles, kā arī taisīti ielūgumi vecākiem un nometnes noslēgumu. Tehniskās jaunrades klubiņa vadītājs Jānis Ikstens savās nodarbībās piegāja ļoti tehniski un tika veidotas raketes, kuras pēc tam laida gaisā un bērniem, tas radīja prieku un sacensības garu, jo katrs gribēja, lai viņa rakete uzšaujas visaugstāk. Otrā nodarbībā pie Jāņa bērni veidoja makaronu , tieši garo spageti, torņus, arī te bija iespēja sacensties, kurai grupai sanāks visaugstākais tornis. Skolotāja Līga Veigule strādāja ar krāsaino papīru, šķērēm, līmi un bērni veidoja transformējamus kubus, tikai veidotas dažādas formas origami tehnikā un pat izveidots spineris, kurš griežas uz taisnas virsmas. Savukārt, Rita Keiša pārbaudīja bērnu ritma izjūtu, ļāva izpausties skaņās un izmēģināt instrumentus, kuri ir pieejami skaņu laboratorijā. Pirms tam bērni ievāca informāciju par otru un šo informāciju mēģināja ritmiski istāstīt pārējiem. Arī šogad pārgājienā nometnes dalībnieki gāja uz veco parku, kur labā garastāvoklī uz ugunskura tika cepats desiņas un spēlētas jautras spēles brīvā dabā. Eksursija bija Rēzeknē, kur tika iepazīts Latgales kultūrvēstures muzejs, apmeklēts Audriņu pagastā esošais mini zoo „Rozītes”, kurā varēja apskatīt dzivniekus.

Noslēgumā bērni saviem vecākiem un vecvecākiem rādīja dejiskus priekšnesumus, bija iespēja aplūkot visus pa šīm divām nedēļām izveidotos darbiņus un katrs bērns saņēma pateicības un piemiņas dāvanas.

Paldies visiem nometnes dalībniekiem, kuri ar patiesu prieku uzņēma visas aktivitātes un piedāvātās iespējas. Paldies vecākiem, kuriem ir tik forši un jauki bērni. Paldies visiem skolotājiem, kuri bija radoši, aktīvu un elastīgi. Lai mums visiem izdevusies vasara!

Nometnes „Zvaigžņu akadēmija” vadītāja Agnese Puļča