Strukturētais dialogs: konference Dublinā

10. martā Balvu Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Alise devās uz Dublinu, lai trīs dienas piedalītos strukturētā dialogā– konferencē Eiropas savienības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Šī konference bija noslēgums trešajam strukturētā dialoga ciklam un uzdevums bija izvirzīt trīs konkrētus ieteikumus ES politikas veidotājiem par katru no sfērām: nodarbinātība, līdzdalība, kultūra, brīvprātīgais darbs, izglītība, veselība, sociālā iekļaušana un jaunieši pasaulē.

Alise: „Es izvēlējos darboties grupā „nodarbinātība”, jo uzskatu, ka šie jautājumi Latvijā ir īpaši aktuāli, ņemot vērā teju 30% lielo bezdarbu jauniešu vidū. Vairākos pēdējo gadu laikā Eiropā veiktos pētījumos pierādīts, ka spēja vai pretēji- nevarēšana atrast darbu ir svarīgs faktors sociālās iekļaušanās procesā, kas savukārt lielā mērā nosaka indivīda spēju nodrošināt sev  iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē un uzlabotu savu dzīves līmeni un labklājību. Diskusijas mūsu darba grupā viennozīmīgi bija dedzīgas, taču ārkārtīgi produktīvas, jo par nodarbinātības tēmu visiem grupas dalībniekiem (Grieķijas, Kipras, Somijas, Dānijas, Slovēnijas, Vācijas, Luksemburgas, Rumānijas, Apvienotās Karalistes pārstāvji) bija ļoti līdzīgi uzskati, kas norāda uz to, ka arī situācija Eiropas valstīs ir līdzīga.”

Grupa nonāca pie sekojošām atziņām, kuras tiks virzītas pilnīgai izstrādei nākošajās prezidentūras valstīs un, cerams, tiks iekļautas ES  politikā:

  • Jauniem cilvēkiem nepieciešamas vienlīdzīgas un godīgas tiesības darba tirgū, īpaši tiesības uz atbilstošu amatu/ darbu un atalgojumu, drošiem darba līgumiem, apmācību un paaugstināšanu amatā, kā arī nepieciešams izslēgt vecuma diskrimināciju.
  • Jānodrošina pāreja no izglītības uz nodarbinātību. Jauniešiem nepieciešamas kvalitatīvs karjeras konsultācijas un apmācības. Jānodrošina apmaksāta stažēšanās un apmaksātas mācekļu vietas, kas atbilst viņu prasmēm un interesēm.
  • Jānodrošina finansiāls, administratīvs un cits nepieciešamais atbalsts, kā arī apmācības uzņēmējdarbībā, lai iedrošinātu un veicinātu jauniešu uzņēmējdarbību, īpaši zaļajā un sociālajā uzņēmējdarbībās sfērās.

Alise: „Ļoti priecājos par pēdējo izvirzīto secinājumu, jo tieši šo viedokli aizstāvu personīgi, gan kā Latvijas iedzīvotāja, gan kā potenciāls jaunais uzņēmējs. Viens no drūmākiem secinājumiem ir: šeit attieksme un situācija ir daudz savādāka, nekā citi sagaida, kāda tā varētu būt. Runājot gan par jauniešu centriem, tiem piešķirto nozīmi, gan par jauniešiem vispār. Iespējas ir ierobežotas un attieksme neviennozīmīga. Protams, ar pozitīviem izņēmumiem, taču darba vēl daudz.”

Foto

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s