Vedam tehnisko jaunradi uz Balviem!

12. martā Balvu Bērnu un jauniešu centra direktore Olita Loseva, izglītības, sporta un kultūras pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko kopā ar diviem jauniem, radošiem, uzņēmīgiem puišiem- Edgaru Dārznieku un Jāni Dārznieku -devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tehniskās jaunrades namu „Annas 2” Rīgā.

Sadarbība ar šiem puišiem Bērnu un jauniešu centram  sākās jau septembrī, kad Edgars nāca klajā  ar lielisku ideju centrā izveidot elektronikas pulciņu. Balvos nekas tāds nav bijis, tāpēc  varētu izraisīt lielu interesi-  it  īpaši zēnu vidū. Līdz šim interešu izglītībā ir prakse attiecīgajam pulciņam piesaistīt kompetentu pedagogu, taču šie radošie un atraktīvie puiši paši ir gatavi dalīties savās zināšanās.  Tāpēc apsverot visus „par” un „pret”, kā arī ar  domes atbalstu,   devāmies ceļā.

Tehniskās jaunrades namu  “Annas 2″ uzzinājām, ka tur piedāvā kvalitatīvu, profesionāli orientētu interešu izglītību. Bērni un jaunieši vecumā no 6 – 25 gadiem šeit var iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot savu talantu profesionāliem mērķiem. Mācību programmas iedalāmas piecos galvenajos virzienos – tehniskā modelēšana, amatniecība & dizains, mākslas studijas, audiovizuālie mediji un citas programmas. Darbs pulciņos, studijās un darbnīcās šeit  notiek pēc darbnīcu principa – pieredzējis speciālists strādā individuāli ar katru audzēkni, atbilstoši viņa interesēm un sagatavotības pakāpei. Nams piedāvā apmēram 40 pulciņu nodarbības ar 35 pedagogiem. Kopumā tehniskās jaunrades namu apmeklē 1070 bērni un jaunieši. Mums ļoti interesanti šķita, ka visus pulciņus  apmaksā Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, bet no valsts mērķdotācijām tiek atmaksāts – iestādes direktors, direktors vietnieks izglītības jomā un direktors vietnieks audzināšanas jomā. Kā jau daudzās šādās iestādēs vecākiem ir jāmaksā par pulciņu apmeklēšanu, taču  cenas ir ļoti simboliskas no 3 līdz 5 latiem mēnesī. Ja kāds vecāks to nevar atļauties, tad šeit  kā līdzfinansējumu pieņem  dažādus materiālus ( audumus, dziju, kokmateriālus, vecās elektropreces u.c.)

Mums bija iespēja apmeklēt dažu pulciņu nodarbības. Interesi vairāk saistīja  tehniskās novirzes pulciņi. Pabijām tehniskās modelēšanas pulciņā, kur bērni apgūst pirmās iemaņas rasēšanā, lidojošo pūķu izgatavošanā, dažādu modeļu veidošanā no papīra, koka, Lego, metāla konstruktoriem. Ar lielu interesi klausījāmies, kas ir vajadzīgs, lai sāktu darboties elektronikas, lidmodelisma, kuģu modelisma, koka rotaļlietu pulciņi. Un kā atzina paši tehniskās jaunrades nama skolotāji, pats galvenais: pirmkārt – telpa, otrkārt- pedagogs, treškārt -audzēkņi un tikai tad seko līdzekļi. Tā kā trīs minētie mums ir, tad tagad visus spēkus veltīsim finanšu piesaistei, un es ceru, ka ar projektu palīdzību un ar novada domes atbalstu mēs jaunajā mācību gadā varēsim balveniešiem  un ne tikai, piedāvāt  tehniskās jaunrades pulciņu nodarbības. Brauciena noslēgumā  mums  bija vienreizēja iespēja iegriezties kādā ļoti interesantā vietā-  Bērnu zinātnes centrā  jeb “Tehnoannas pagrabos”. Šeit atdzīvojas rotaļlietas,  darbojas modeļi un objekti, kas ļauj iepazīt cilvēka maņu orgānu darbību – greizie spoguļi, māja bez sienām, kaleidoskopi, planetārijs un daudz kas cits. Centrā bērni jau  apmēram  no  divu gadu vecuma var iepazīt sevi un apkārtējo pasauli, darbojoties dažādās izzinošās atrakcijās, uzdevumos un spēlēs. Te viss, arī netveramais un mākslinieciskais, pamatots eksaktās un dabas zinātnēs. Centra vadītājs ir ilggadīgs nama skolotājs, Latvijas amata meistars un joprojām arī koka rotaļlietu pulciņa vadītājs Alvis Balodis. Ja kādam rodas interese, tad informāciju meklējiet šeit: http://pagrabi.lv/

„Vēlos  teikt lielu paldies gan tehniskās jaunrades nama vadībai, gan kolektīvam par pacietību un  viesmīlību, kā arī  Edgaram un Jānim par lielo interesi un aizrautību un, protams,   novada domei par atbalstu, lai mēs tur nokļūtu. Lai  mums visiem veicas!”

BBJc direktore Olita Loseva

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s