Eiroreģiona Pskov Livonia dienā Valkā tiekas pārrobežu jaunieši

Pārrobežu sadraudzības projekti ir iespēja tikties ar kaimiņiem. Ikvienam, kas vēlas iepazīt, jaunas lietas un cilvēkus ir ļoti daudz iespēju. Viena no šīm iespējām ir dalība starptautiskā projektā. 27. septembrī Valkā Eiroreģiona “Pleskava-Livonija”Latvijas sekcija kopā ar Valkas novada domi rīkoja pasākumu “Eirorģiona “Pleksava-Livonija” diena 2014″, kuras mērķis ir iepazīstināt ar kultūras daudzveidību Eiroreģiona teritorijā, kā arī veicināt organizācijas “Eiroreģions “Pleskava-Livonija” atpazīstamību un veicināt pierobežas pašvaldību sadarbību. Eiroreģions „Pleskava – Livonija” 2012.gada 23.augusta sēdē ir izveidojis Eiroreģiona Jauniešu sekciju. Tajā tiek aicināti darboties visi jaunieši, kuriem interesē aktīva līdzdalība sadarbībā starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas pierobežas pašvaldību teritoriju jauniešiem.
Eiroreģiona dienas ietvaros notika jauniešu sekcijas aktivitāte. Katra valsts sevi prezentēja daloties pieredzē, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni viņu valstī. Latvijas pieredzi darbā ar jauniešiem prezentēja Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas jauniešu sekcijas valdes priekšsēdētāja Madara Jeromāne. M. Jeromāne rādija prezentāciju, kurā bija informācija par ikvienu novadu, kas darbojas Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” sastāvā. Latvijā visos novados darbojas jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centri, jauniešu NVO. Latvijas jaunieši aktīvi iesaistās starptautiskos projektos Eiropas mērogā, sadarbībā ar pašvaldībām un to iestādēm apgūst struktūrfondu līdzekļus.
Līdzīgu pieredzi stāsta Igaunijas pārstāve, jo arī viņu pašvaldībās darbojas, kāds speciālists darbam ar jauniešiem, koordinē aktivitātes iesaistās projektos. Aktuālākās minot Erasmus+ aktivitātes, kas dod iespēju daudzveidot jauniešu dzīvi.
Nedaudz atšķirīgāku pieredzi iepazīt piedāvā Krievijas Federācijas (KF) pārstāve Marija Hodakova, kas arī ir pašvaldības darbiniece, jauniešu centra metodiķe. Viņas darbs ir saistīts ar aktivitāšu organizēšanu pašvaldības ietvaros, skolās jauniešu centrā. Viņas darba organizēšana notiek KF programmu ietvaros, kas sadalās vairākās jomās. Aktuālākās saistītas ar sportiska un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, patriotisko audzināšanu.
Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” jauniešu sekcijas dalībnieki vienojās par turpmākā gada aktivitātēm. Ieplānojot trīs aktivitātes, no kurām pirmā notiks Igaunijā Viljandi pašvaldībā. Pavasarī Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” jauniešu sekcijas dalībnieki tiksies Latvijā, vieta tiks precizēta, un vasarā viesus uzņems Krievijas puse, iespējamā tikšanās vieta ir Pleskavas pilsēta vai apgabals.
Balvu novadu pārstāvēja Andris Čubars Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu domes prezidents un Topošo līderu dienu jauniešu koordinators. Andris aktīvi darbojās Eiroreģiona jauniešu sekcijas radošajā darbnīcā Valkas Jauniešu domes Jauniešu centra „Mice” telpās. Jauniešu sekcijas novadu koordinatoru sanāksmē kopā ar Igaunijas un Krievijas pārstāvjiem piedalījās Balvu novada koordinatore Gunita Prokofjeva. Pēc sanāksmes oficiālās daļas Balvu novada pārstāvji nodibināja kontaktus ar Pleskavas apsalaba pārstāvjiem. Kopīgi iepazīstot viesmīlīgo Valku un apmeklējot pašdarbnieku kolektīvu koncertu Valkas kultūras namā.
Teksts: Gunita Prokofjeva,
BBJC metodiķe

1013607_1697337693824151_8389690453112270097_n10636288_1697337823824138_7371861708241643014_n

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s