Ievirza Latgali

Lai apzinātu jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā, stiprinātu iesaistīto pušu sadarbības un pieredzes apmaiņu, Balvu bērnu un jauniešu centra pārstāvis, speciāliste jaunatnes politikas jautājumos Ināra Frolova apmeklēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, sadarbībā ar „Jaunatnes līderu koalīciju” un biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” rīkoto Latgales reģionālā jaunatnes darba konferenci “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos” – IEVIRZI LATGALI!
Viens no svarīgākajiem dienas kārtības jautājumiem bija – pašvaldību atbildība jaunatnes darba attīstībā, kur tika veikts atskats uz 2013. gada Nacionālā jaunatnes politikas foruma rezolūcijas un rekomendāciju ieviešanu Latgales reģiona pašvaldībās.
Konferences ietvaros bija iespēja satikt cilvēkus, kuri domā, ka jaunieši ir resurss Latgales attīstībai, tika uzklausīta kāda ir situācija Latgales plānošanas reģionā jauniešu darba aktivitātes veicināšanas kontekstā, tika iepazīti jauniešu veiksmes stāsti vietējā un starptautiskā mērogā, gūta jauna pieredze un uzklausīta viedokļu dažādība. Ļoti aktīva un radoša diskusija starp konferences darba grupu pārstāvjiem izvērtās kad sāka runāt par jauniešu brīvo laiku, motivēšanu, mobilitāti, brīvprātīgo darbu, nodarbinātību, starpinstitucionālo sadarbību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Konferences laikā apmeklētājiem bija iespēja apmainīties ar darba pieredzes materiāliem, ieskatīties sludinājumu dēlī par aktuāliem piedāvājumiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

Teksts: Ināra Frolova

IMG_20140926_123035 IMG_20140926_130718 IMG_20140926_130751

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s