Jaunieši vēlas darboties „Radiotiltā”

Balvu bērnu un jaupublikācijai_28.10.2014niešu centrā tuvojas noslēgumam programmas „Jaunatne darbībā jauniešu iniciatīvas projekta „RADIOTILTS”” realizēšana.
Ar šī projekta palīdzību jauniešiem radīta iespēja informāciju, idejas, darbus caur radioprogrammām nodot tālāk citiem jauniešiem. Projekts veicina viņu interesi un izpratni par radio mediju un veidiem, kā radioprogrammas var kļūt par interesantu veidu sarunai ar sabiedrību par aktuālām tēmām. Ir veikta Balvu novada jauniešu anketēšana, kurā viņiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem, vai vēlas internetradio, kādu informāciju grib dzirdēt radio ēterā, cikos labāks būtu ētera laiks, kāds varētu būt radio nosaukums un citiem. Aptauja notika septembrī un oktobrī, un anketēšanā pierādījās, ka ‘Jā’ vārdu teica 450 jaunieši, bet pret to bija 111. Projekta atbalsta persona Ināra Frolova uzskata, ka projekts iegājis noslēguma fāzē, un jau tiek salikti punkti uz ‘i’. „Īpaši aktīvi jaunieši darbojas skolēnu brīvdienās. Jaunieši ieguvuši jaunas prasmes un zināšanas – sociālas, akadēmiskas un tīri praktiskas, ko pēc tam nodos tālāk citiem vienaudžiem. Uzlabojas saskarsme jauniešu vidū, izkopjam iecietību un citas pozitīvas īpašības. Jaunieši ieguvuši draugus, iepazīst viens otru tuvāk,” pastāsta I. Frolova. Balvenietis Gunārs Žukovs uzskata, ka lielāks atbalsts būtu vajadzīgs no pašvaldības puses. Projektā aktīvi darbojas arī Andris Čubars, kurš uzskata, ka radošajās darbnīcās rodas labi risinājumi, jo var strādāt komandā. Aktīvi projektā iesaistās Dita Keiša, Igors Višņakovs un daudzi citi jaunieši, pašlaik notiek darbs pie mūzikas izvēles, kura aizņems apmēram 80% ētera laiku, pārējās būs ziņas, informācija no visa bijušā Balvu rajona, – skolām, pašvaldības iestādēm. „Mēs turpinām iekārot savu radiopunktu, meklējam labu mūziku, dziesmas, skatāmies, lai nebūtu pārkāpts autortiesību likums. Mājas lapu internetradio veidosim pašu spēkiem, domāsim, kā radiožurnālistiem savākt informāciju, to apstrādāt, analizēt tekstus, lai ir gan fakti, gan notikumi no dažādām vietām un lai viss ir korekti. Ir doma radio saukt tāpat kā projektu- par „Radiotiltu”. Šis ir labs nosaukums. Lieti noderēs Latgales radio un radio SWH gūtā pieredze, kur mācījāmies strādāt ar nepieciešamajām programmām, kuras vajadzīgas arī mūsu darbā,” uzskata A. Čubars. Viņš piebilst, ka projekts sniedz iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, kas noderēs veidojot savu karjeru. Arī citi jaunieši uzskata, ka, apmeklējot Radio pulciņu, jaunieši varēs turpināt veidot un publicēt radio sižetus, tādējādi nododot informāciju vienaudžiem un citiem interesentiem. Projektā uzsāktās aktivitātes turpināsies sadarbībā ar jauniešu centra speciālistiem. Radio pulciņš arī pēc projekta noslēgšanās darbosies divas reizes nedēļā. Jauniešiem, kuriem būs lielāka interese, būs iespējas darboties radošajā Radio darbnīcā biežāk.

Informāciju sagatavoja Ziemeļlatgales laikraksta Vaduguns žurnāliste Zinaīda Logina

Projekts “Radiotilts”, Nr. LV-12-E223-2013-R3, īstenots programmas Jaunatne darbībā ietvaros.

jspa_jaunatne

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s