Balvu novada „Jauniešu forums”

Ar vadmotīvu „Savstarpējā sadarbība” Balvu Bērnu un jauniešu centrs rīkoja jauniešu forumu, lai iedrošinātu jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un vienlaikus būt daudz apmierinātākiem. Foruma mērķis bija identificēt problēmjautājumus un rast risinājumus tēmām, kas saistās ar jauniešu aktivitāti, veselību, sociālo iekļaušanu, brīvo laiku, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, savstarpējo komunikāciju un tīklošanos. Mērķa pamatā ir pārliecība, ka jebkuram problēmu risinājumam tā pašos pamatos jābūt tieši jauniešu idejām un centieniem, kas ar šo problēmu vistiešākajā veidā saskaras. Forums pulcināja jauniešus un speciālistus, lai dotu tiem iespēju apmainīties viedokļiem, pieredzi, izskatītu svarīgākos jautājumus un kopīgiem spēkiem rastu potenciālus risinājumus jaunatnes dzīves uzlabošanai Balvu novadā.
Raina Ločmele no Balvu Valsts ģimnāzijas par forumu saka tā: „Mēs visi, kas piedalījāmies jauniešu forumā, droši varam teikt, ka mums patika!
Piemēram Dace Balode stāsta, ka bija diezgan interesanti. Palika skaidrākas dažas lietas, kā piemēram viens no veidiem, kā komunicēt savā starpa ar jauniešiem. Savukārt Ivitai Salmanei patika Kaspara Romanova stāstītais par mērķiem un to sasniegšanu. Vēl patika grupu darbs, jo iepazinu jaunus draugus. Bija interesanti, jo uzzināja jaunas lietas. Oksana Popoviča uzzināja par savām iespējām nākotnē. Ļoti interesanti bija uzzināt par mūsu novada pagastiem un jauniešu skaitu tajos. Raivis Supe uzskata, ka jaunieši ir mūsu nākotne, tāpēc viņam šī iespēja bija ļoti interesanta un lietderīga. Pārsvarā visi no mums uzskata, ka šāds pasākums jauniešiem ir vajadzīgs un mēs visi arī turpmāk vēlētos apmeklēt jauniešu forumu!
Sanda Šapale no Bērzpils vidusskolas atsaucas šādi: ”Mēs, Bērzpils vidusskolas skolēni, bijām ļoti priecīgi, ka mums bija dota iespēja doties uz skolēnu forumu Balvos. Atzīmēšu arī to, ka šādā forumā bijām pirmo reizi. Uzskatām, ka uz šādiem forumiem ir jādodas, jo šādā veidā mēs varam uzzināt daudz ko jaunu. Bijām ļoti priecīgi, ka mums bija iespēja tikties ar Kasparu Romonovu, kurš ir attīstījis savu uzņēmumu. Viņš mums pastāstīja ļoti daudz ko jaunu un deva padomus, kas mums turpmākajā dzīvē var palīdzēt. Mēs bija sajūsmā par to, ka mums bija iespēja redzēt datus, par jauniešu skaitu Balvu novada ciemos. Bija iespēja redzēt kāds jauniešu skaits bija pagastos 2011. un 2014. gadā. Bija ļoti jauki, ka mums bija dota iespēja arī kaut ko kopīgi darīt, respektīvi, mūs sadalīja četrās darba grupās – jauniešu līdzdalība un iniciatīvs, sociālā iekļaušanās, uzņēmējdarbība, veselība un labklājība. Šajās grupās mums bija iespēja uzzināt daudz ko par attiecīgo tēmu. Visi skolēni biji sajūsmā par šādu iespēju, kuru mums deva Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Uzskatu, ka šāda veida pasākumi motivē jauniešus mācīties un pilnveidot sevi.”
Balvu PPV pārstāve Anda Sergejeva par forumu :”Šis forums priekš manis bija kā iedvesma. Iedvesma tam, ka ikkatrs no mums var sasniegt neiedomājami daudz, ar nosacījumu, ka tiek pielikts arī daudz darba, pūļu.
Ināras Frolovas apkopotie un nosauktie skaitļi par jauniešu statistiku Balvu novada pagastos, lika aizdomāties par to cik daudz jauniešu dodas uz ārzemēm, pamet savu dzimto vietu, meklējot sevis attīstīšanas metodes, labāku dzīvi citur.
Forums pierādīja to, ka jauniešiem ir ļoti daudz iespēju attīstīties, strādāt savā novadā. Mēs – jaunieši – varam griezties NVA, ja rodas situāciju, kad nevaram atrast dabu vai ir vajadzība pārkvalificēties. Mums pieejams ir arī karjeras konsultants. Iespējas ir, cilvēki un organizācijas, kas palīdz – arī.
Lielisks piemērs priekš manis bija Kaspars Romanovs. Sākot no mazumiņa, sasniedzis ļoti daudz, pateicoties gribasspēkam, vēlmei kaut ko darīt.
Ļoti patika tas, ka bija iespēja ieklausīties dažādos cilvēkos, viņu pieredzēs, dzīves gudrībās. Tā bija lielisks motivācija jauniešiem. Paldies par doto iespēju!”
Nodarbinātības un zņēmējdarbības darba grupas vadītājas LLKC Balvu nodaļas uzņēmējdarbības konsultantes Lienes Ivanovas atsauksme par forumu: „Bija patiess prieks piedalīties jūsu rīkotajā forumā. Darbs ar jauniešiem šķita produktīvs.
Darba grupā „Jauniešu līdzdalība un iniciatīva”, ko vadīja Balvu Bērnu un jauniešu centra speciāliste jaunatnes politikas jautājumos Ināra Frolova, jaunieši nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams prast vienaudžus pārliecinoši ieinteresēt, iesaistīt pašapziņas celšanas aktivitātēs, prast apvienot, sabalansēt viedokļus savstarpējās diskusijās. Visefektīvākais informācijas aprites modelis jauniešu vidū ir ”jaunietis-jaunietim”, viennozīmīgi, par jaunieša aktīvu darbošanos iesaistīšanos dažāda veida aktivitātēs, tam ir jāsaņem vērtējums, paveiktā analīze, kas tiek novērtēta ar uzslavu un rekomendējošu ieteikumu, nevis nosodījumu un aizrādījumu.

Sociālās iekļaušanas darba grupas vadītājas, sociālās pedagoģes Gunitas Prokofjevas atziņa par darbu ar jauniešiem ir: „Darba grupas radošo atmosfēru veicināja tas, ka jaunieši bija no dažādām skolām ar dažādām dzīves pieredzēm, kas radīja iespēju aprobēt dažādu informāciju. Jaunieši darba noslēgumā patstāvīgi izdarīja secinājumus, kas radīja sajūtu, ka šie jaunieši būs sociāli atbildīgi savā dzīvē.”
Veselības un labklājības darba grupā darbojās Balvu novada sabiedrības veselības speciāliste Ilze Kozlovska, kura par jauniešiem saka :” Jaunieši ir atsaucīgi, loģiski spriež, izsaka savus argumentus, piedāvā jaunus risinājumus, skaidri saredz kādas konkrētas problēmas risinājumu.”
Kā kopīgs paveiktā foruma darba secinājumus ir, ka tikai kopā izzinot iespējas un aktīvi līdzdarbojoties, jaunieši var efektīvāk pielietot, īstenot savus mērķus un ieceres, vienlaikus kļūstot daudz informētākiem un apmierinātākiem.

IMG_1358 IMG_1376 IMG_1387 IMG_1404 IMG_1406 IMG_1411 IMG_1416 IMG_1423

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s