Balvu Bērnu un jauniešu centra durvis vaļā

Mācību gada sākums ir satraukumu pilns, jo jāizdara daudzas izvēles ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni un jaunieši. Jāizvēlas starp savām interesēm un jāapvieno tās ar mācībām skolā. Bērnu un jauniešu intelektuālā attīstība tiek veicināta tieši interešu izglītības jomās – mākslā un mūzikā, kustība un ārpusstundu aktivitātēs.

Septembra sākumā Balvu Bērnu un jauniešu centrā ( turpmāk BBJC) noritēja tradicionālā atvērto durvju diena. Skolēni un vecāki ir aicināti satikt interešu izglītības pedagogus, kuri darbojas zem BBJC jumta un aktīvi rosās visu mācību gadu.

Atvērts ikvienam interesentam visu mācību gadu ir BBJC „Brīvā laika centrs”, kurā arī šajā mācību gadā notiks aktivitātes nepiespiestā gaisotnē. Kopīgi filmu vakari un aktivitātes ar preventīvu raksturu, pieejams galda teniss.

Balvu novada jaunatnes lietu speciāliste Ināra Frolova aicina jauniešus būt aktīviem visu gadu. Pārrunāti tika jaunā gada plānotie lielie pasākumi, kuros ikviens var piedalīties, kā brīvprātīgais. Ināra atgādināja visiem par projektu rakstīšanas iespējām, kopā ar jauniešu centra speciālistiem strādājot pie dažādiem projektiem, krāt pieredzi un uzzināt, kas ir nepieciešams, lai projekts veiksmīgi noritētu. Atnākušie tika informēti par radošās istabas aktivitātēm, par tematiskajiem vakariem, par neformālās izglītības iespējām, kas sniedz iespēju pilnveidot savas prasmes dažādās jomās. Tiks turpināta aizsāktā prakse, kad uz radošo telpu tiks aicināti aktīvi un harizmātiski cilvēki, lai iedvesmotu jauniešus turpmākajām gaitām.

BBJC piedāvā skolas vecuma bērniem un jauniešiem apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Inese Hmara turpina darboties ar skolas vecuma bērniem pulciņā „Čaklie pirkstiņi”, veidojot dažādus rokdarbus no dažādiem materiāliem. Kopīgi tiek attīstīta fantāzija, rosināta iztēle un sīkā motorika, kas galvas smadzeņu pusložu treniņš.  Turpināsies darbs pasniedzējas Intas Ozolas vadībā skaistumkopšanas pulciņā, kurā jaunietes  un jaunieši var apgūt pamat prasmes ķermeņa un sejas kopšanā. Apgūt matu kopšanas un veidošanas principus. Savās nodarbībās pasniedzēja jaunietēm māca grima uzklāšanas principus. Skolas vecuma jaunieši un bērni ir aicināti darboties improvizācijas teātra pulciņā, kopīgi gatavojoties pasākumiem attīstot sevis prezentēšanas prasmes, atklājot sevī aktiera dzirksti. Būt kustībā un meklēt sevi deju ritmos aicina deju studija „Di – Dancers” un vadītāja Dita Nipere. Deju grupas tiek organizētas vairākās vecuma grupās un prasmju līmeņos, no pirmsskolas līdz vidusskolas posmam. Novitāte šinī mācību gadā ir vokālās pedagoģes Ilutas Tihomirovas pedagoģiskais darbs ar dziedāt gribošiem skolas vecuma bērniem. Pavasarī iegādātā vokālās studijas aprīkojums, pateicoties LAD finansētajam projektam, būs laba materiālā bāze studijas darbam. Dziedāt aicināti visi skolas vecuma bērni.

BBJC pagalmā sanākušie ciemiņi varēja kopā sildīties pie tējas, kas gatavojās tradicionālajā BBJC tējas katlā. Pateicoties atbalstītājiem z/s „Sprīdīši” ciemiņi našķējās ar rudens ražas labumiem.

Kopā ar metodiķiem brīvā laika centrā ikviens varēja baudīt radošu atmosfēru un pagatavot sev grāmatzīmes brīvā laika telpās.

Ikviena ģimene, kurā ir bērni pirmsskolas vecumā un skolas vecumā ir aicināti iepazīties ar BBJC sniegtajām iespējām šinī mācību gadā.

Teksts G. Prokofjeva, BBJC metodiķe

IMG_7881 IMG_7883 IMG_7888 IMG_7909 IMG_7910 IMG_7915 IMG_7921 IMG_7927 IMG_7947

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s