Atsāk darbu “Topošo līderu dienas”

Balvu Bērnu un jauniešu centrā ( turpmāk BBJC) 21. septembrī jauno darba cēlienu uzsāka Topošo līderu dienas. Balvu un Rugāju novada skolu pašpārvalžu aktīvākie skolēni sanāks kopā arī šogad vienu reizi mēnesī.

Pirmajā šī mācību gada tikšanās reizē kopā ar jaunajiem aktīvajiem skolu jauniešiem tika atklāta “Topošo līderu skolas” telpa, kura iekārtota pateicoties LAD projektu programmā jauniešu centriem. Rozā lenti pārgrieza Topošo līderu aktivitāšu prezidente Raina Anna Ločmele, kura tika ievēlēta ar absolūto balsu vairākumu.

Tikšanās otrajā daļā jaunieši iepazinās ar iepriekšējā gadā paveikto darbu. Metodiķe Gunita rādīja sagatavoto prezentāciju par iepriekšējā gada aktivitātēm. Tika vērotas pieredzes apmaiņas braucienu bildes, projektu aktivitātēs, atspoguļojot brīvprātīgā darba pieredzi – BBJC rīkotajos pasākumos. Iepriekšējais līderu sastāvs ciemojās Viļakas novada sadraudzības pasākumā Balkānu dabas takās. Ceram turpināt līdzdalību Eiroreģiona “Pleskava – Livonija” aktivitātēs, Rugāju novadu tuvākajās aktivitātēs Igaunijā dosies pārstāvēt Renāte Dobrovoļska no Rugāju  novada vidusskolas, kura apsolīja dalīties iespaidos novembra aktivitātēs.

Par tuvākā mācību gada aktivitātēm tika runāts kopīgi ar skolu pārstāvjiem, BBJC metodiķe piedāvāja aktivitāšu priekšlikumus, piedāvājot jauniešiem strādāt komandā un neskopoties ar priekšlikumiem par aktivitāšu tēmām.

Pasākuma noslēgumā pie tējas un pīrāga tika pārrunātas skolu aktivitātes, aktuāls šobrīd visās skolās prezidenta vēlēšanu notikums, jo vairākas skolas ir ieguvušas jaunus prezidentus un ministrijās ir jauni vadītāji. Skolās aktualitātes ir saistītas ar dzejas dienu pasākumiem, pasākumu organizēšanu skolotāju dienai, kā arī ar jauno skolēnu iesvētīšanu. Skolu pārstāvji ieskicēja šogad plānotos lielākos pasākumus skolās, Rugāju vidusskola lepojas ar pasākuma “Popiela” divdesmito jubilejas gadu. Ar lepnumu jaunieši stāstīja par skolas radio, kurš darbojas Balvu Valsts ģimnāzijā un Rugāju vidusskolā. Jaunieši solījās viens otru aicināt  uz pasākumiem savās skolās, kā arī ciemoties dažādās pašpārvaldēs, jaunieši šogad labprāt paciemotos arī kādā tālākā skolā un iepazītos ar pašpārvalžu darbu tālākos novados.

Teksts: Gunita Prokofjeva

IMG_8095IMG_8097IMG_8086IMG_8083IMG_8077

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s