Vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „Brīnumpuķe manā rudens dārzā” atklāšana un apbalvošana

Balvu Bērnu un jauniešu centrā 2015.gada 26.oktobrī notika vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „Brīnumpuķe manā rudens dārzā” izstādes aklāšana un labāko darbu apbalvošana. Darbi tika vērtēti trīs vecuma grupās un konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību izmantojot vizuāli plastisko mākslu, sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu un  sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starpnovadu izstādē. Pavisam piedalījās 14 izglītības iestādes un kopā 116 darbi, kuri ļāva fantāzijai vaļu. Darbus vērtēja 4 žūrijas komisijas locekļi – Ilona Naļivaiko,Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības darba speciāliste,  Olga Siņica, Balvu novada domes finansiste,  Līga Podkorovina, Balvu mākslas skolas skolotāja,  Astra Ločmele – Ambarova, Balvu muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja. Žūrija atzina, ka vērtēt bija ļoti grūti, jo darbu daudz, dažādās tehnikās, katrs ar savu individualitāti un izpratni par to kāda tad ir šī brīnumpuķe.

LABĀKIE DARBI!

4-6 gadi

1.vieta – Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes „Ežuku” grupas darbiņam „Rudens dārzā brīnumpuķes podos aug”, skolotāja Ieva Kūkoja

2.vieta- Balvu PII „Pīlādzītis” 10.sagatavošanas grupas kastaņu darbiņam, skolotāja Inese Svelpe.

3.vieta – Balvu PII „Sienāzītis” Vecākajai grupas darbaiņam „Mandala manā rudens dārzā”, skolotājas Dace Znotiņa un Aina Saidāne.

7-10 gadi

1.vieta– Balvu mākslas skolas audzēknei Elvitai Rizenai ar darbu „Spurainīte”, skolotāja Anita Kairiša.

2.vieta – Bērzpils vidusskolas māla kopdarbam, skolotāja Jolanta Dundeniece.

3.vieta – Stacijas pamatskolas skolniecei Anetei Potapovai ar darbu „Pirkstiņpuķe”, skolotāja Sarmīte Lose.

11-18 gadi

1.vieta – Balvu mākslas skolas Kaktusu kolekcijai, skolotāja Elita Teilāne.

2.vieta – Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolēnam Jānim Pipcānam ar darbu „Zāļvālītes”, skolotāja Violenta Kubuliņa.

3.vieta – Balvu Valsts ģimnāzijas skolniecei Lorijai Larkai ar darbu „Sarmas zieds”, skolotāja Daina Mediniece.

Specbalva : Balvu mākslas skolas audzēkņu lielajam sienas gleznojumam, kuru kopā zīmējuši 130 audzēkņi.  Mākslas skolas un darba vēstījums  – Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un gādībai.

Pasākumā uzstājās Sintija Sirmace, kura savu dziedāšanas talantu attīsta Vokālajā studijā pie Ilutas Tihomirovas un Ditas Niperes deju studijas “Di-dancers” hip-hop solisti.

Pēc apbalvošanas bērnudārza grupiņām, kuras bija atnākušas, bija iespēja piedalīties trīs radošajās darbnīcās un papildināt brīmumpuķu dārzu ar jauniem darbiem.

IMG_9450 IMG_9454IMG_9455
IMG_9458 IMG_9472 IMG_9483 IMG_9494 IMG_9500 IMG_9505 IMG_9517 IMG_9520 IMG_9539

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s