Jauniešu gada balva 2015!!!

Janvāris ir laiks, kad atskatoties uz iepriekšējā gadā piedzīvoto rezumējam padarīto. Balvu Bērnu un jauniešu centra darba plāns katru gadu sākas ar Jauniešu gada balvas pasākumu, kurš aicina novada ļaudis, iestādes un arī pašus jauniešus apzināties jauniešus, kuri ar savu centību, darbu un radošumu ir pamanīti un darbojas sabiedrisku mērķu vadīti. Apzinoties aktīvākos un talantīgākos Balvu novada jauniešus un izvērtēt viņu sasniegumus novada attīstībai un Balvu novada tēla spodrināšanā, aktualizēt un palielināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē. Kopīgi izsakot atzinību un novērtējot jauniešu centienus.

Pasākuma vadītāja Liene Šomase aizrautīgi piesakot katru nomināciju atzina, ka šis pasākums ir pierādījums tam, ka dzīve kūsā ikvienā Latvijas pagastā un novadā, lai cik tas tālu tas nebūtu no valsts centra. Jaunieši var gūt labus panākumus un sasniegumus, ja vien ir centīgi un aizrautīgi ķeras pie ikvienas lietas, ko viņi dara.

Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece un žūrijas dalībniece – Sarmīte Cunska un arī žūrijas komisijas locekļi, novada domes deputāts Aigars Pušpurs, AS “Citadele” Balvu filiāles vadītājs Oskars Akmens, Balvu IKS pārvaldes speciāliste Ilona Naļivaiko. Vēl darbu žūrijā veica Gunta Raibekaze Balvu novada pārstāve.

Divas stundas pasākuma dalībnieki uzzināja par daudziem mūsu novada jauniešiem, kas katrs ir brīnišķīgs savā jomā un dara daudz un dažādu aizraujošu lietu. Daži fakti likās pat pārsteidzoši, arī paši jaunieši teica atzinības pilnus vārdus viens otram. Šajā gadā priecē, tas ka nominantu pieteicēji ir paši vienaudži, atzinību vēlējās izteikt arī kolēģi, kā arī pašvaldību vai skolu darbinieki un arī pašas iestādes. Pieteikumu prezentācijas bija pārsteigumiem pilnas un atklāja Balvu novada jauniešu aizraujošo sadzīvi.

Pirmā nominācija abās vecuma grupās “Gada brīvprātīgais” nominēti – Alīna Logina, Kristīne Razgulova, Gintis Mičulis, Sintija Dārzniece, Edgars Jermacāns, Aiga Mača. Balvu vecuma grupā no 13 līdz 18 saņēma Kristīne Razgulova, kura mācības skolā savieno ar vietējā deju kolektīva vadīšanu un citām sabiedriskām aktivitātēm Krišjāņu novadā. Vecākajā grupā līdz 25 gadu vecumam balvu saņēma Edgars Jermacāns, kas ir vispusīgs jaunietis un nesaprot, kā var nedarīt, jo ja tētis visu paspēj, tad arī viņš var visu paspēt. Būt par skaņotāju skolas pasākumā, vai ministrantu Baltinavas Romas katoļu draudzes baznīcā.

Nominācija “Gada sportists vai sporta komanda” pieteikti nominanti – Aiva Niedra, Bērzpils vidusskolas C grupas zēnu volejbola komanda, Lauris Eizāns, Dita Kaša. Balvu saņēma Aiva Niedra par daudzpusīgiem un augstiem sasniegumiem dažādās sporta disciplīnās, vecuma grupā līdz 17 gadiem un Dita Kaša vecuma grupā līdz 25 gadiem.

Gada Jaunietis vai jauniešu grupa mākslā  no 13 – 17 gadi pretendenti Annija Raibekaze, Līna Pundure, Dagmāra Laicāne, un gada jaunietis vai jauniešu grupa mākslā no 18 līdz 25 gadiem Balvu profesionālās un vispārizglītojošās  vidusskolas (šūšanas) pulciņa  meitenes.  Balvu jaunākajā vecuma grupā saņēma talantīgā Annija Raibekaze un vecākajā grupā balvu ieguva BPVV Šūšanas pulciņa meitenes, kuras šogad ir baudījušas savu darbu augļus ļoti veiksmīgi startējot 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Nominācijas Gada Jaunietis skolā vai pagastā no 13 – 17 gadiem pretendentu vidū redzējām Elvi Garo, Raivi Supi, Ditu Keišu, Niku Indriķi un Gada Jaunietis skolā vai pagastā no 18 – 25 gadi vecuma grupā vienīgo pretendentu Jāni  Ivanovu . Jaunākajā vecuma grupā galveno balvu ieguva Balvu Valts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvaldes prezidents Raivis Supe, kura pieteikuma prezentācija ar savu daudzpusīgo, darbīgo ikdienu pārsteidza daudzus klātesošos. Vecākajā grupā vienīgais pretendents Jānis Ivanovs no Bērzkalnes pagasta arī saņēma balvu, jo ir strādīgs un izpalīdzīgs jaunietis laukos.

Žūrijas priekšsēdētājs Aigars Pušpurs savā runā uzsvēra katra jaunieša vērtību balvu novadā un atzina, ka darbs žūrijā ir sarežģīts. Šoreiz žūrija piešīra arī savas speciālbalvas jauniešiem abās vecuma grupās, kuri arī izpelnījās žūrijas simpātijas. Vecuma grupā līdz 18 gadiem balvu piešķirot Elvim Garajam Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas izglītojamo pašpārvaldes prezidentam, par sabiedrisko darbību skolā un radošo aktivitāti dažādās jomās. Vecuma grupā līdz 25 gadiem Jauniešu Gada balvu saņēma nominante “Gada brīvprātīgais jaunietis” saņēma Aiga Mača par radošo un aktīvo brīvprātīgo darbību Balvu novada aktivitātēs un pasākumos.

Šajā gadā Jauniešu gada balvā novitāte bija nomināciju daudzveidība, kura sniedza iespēju izteikt atzinību dažādās jomās. Pēdējā nominācija “Gada jauniešu balsts” ir iespēja saņemt atzinību tiem, kas strādā, lai jauniešu ikdiena būtu interesanta, atbalstītu jauniešus viņu centienos un izaugsmē. BBJC kolektīvs vēlējās visam novadam atklāt to, cik lielu atbalstu šīs iestādes darbā ir paveikusi Balvu novada domes projektu vadīšanas speciāliste Sanda Kaša. Pateicoties viņai pēdējā gada laikā realizēti 6 projekti, kuru rezultātā jauniešu sadzīve novadā bijusi ievērojami interesantāka. Sanda saņēma arī atzinību no žūrijas un ieguva Jauniešu gada balvu.

Pasākums ir šī notikuma redzamā daļa, lai šis pasākums būtu tāds, kādu to varējām baudīt,  jāpateicas daudziem cilvēkiem.

Organizējot pasākumu BBJC kolektīvs saka pateicību Balvu novada uzņēmējiem – atsaucīgajam kafejnīcas “Velves” kolektīvam, SIA “Hestija” saimniekam Aināram Laminskis, z/s “Dzirnas”, SIA “Liepas Z” un SIA “5V”. Uzrunātie uzņēmēji atsaucās lūgumam palīdzēt organizējot pasākumu, jūtot savu sociālo līdzatbildību, atbalstot jauniešu pasākumus. BBJC radošais kolektīvs ir pateicīgs pasākuma atbalstītājiem.

Pasākumu ar dziesmām bagātināja brīnišķīgā Liene Šomase, kura aizrāva klātesošos ar savu harizmu un iepriecināja klātesošos. Vakara turpinājumā visus gaidīja uzkodas, ko sarūpēja pasākuma atbalstītāji. Turpinājumā sekoja dejas kopā ar Dj RII (Ritvaru Bukšu).

Teksts: Gunita Prokofjeva

BBJC interešu izglītības metodiķe

5 10 DSC_0175 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0207 DSC_0215 DSC_0218 DSC_0244 DSC_0247 DSC_0271 DSC_0275 DSC_0284 DSC_0292 DSC_0313 DSC_0343 DSC_0350 DSC_0371 DSC_0383a DSC_0391 DSC_0400 DSC_0406a DSC_0412a DSC_0423c DSC_0433a DSC_0448a DSC_0449 DSC_0460 IMG_0710 IMG_0781 IMG_0790

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s