Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2016.gadā

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

4393713-euro-money-paper-and-coinsŠogad nedaudz mainās noteikumi par kārtību, kā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā, bet šīs izmaiņas skars tikai Balvu pilsētā deklarētos jauniešus. Tas tāpēc, ka Balvu novada pašvaldības sadarbības partneris būs  Nodarbinātības Valsts Aģentūra. Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti Balvu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, t.i Šogad Balvu pilsētā, sadarbībā ar NVA tiks nodarbināti -50 skolēni, kuriem pieteikšanās būs rindas kārtībā caur NVA mājas lapu – www.nva.gov.lv no 2. maija, aizpildot pieteikuma anketu.

Balvu novada pagastu jaunieši pieteiksies, kā katru gadu savās pagastu  pārvaldēs, pie lietvedes aizpildot pieteikuma anketu (Pielikums Nr1) un ārsta izziņa (forma 027), sadalījums: Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos- 5 skolēni, Vīksnas, Krišjāņu, Briežuciema pagastos-4 skolēni, Lazdulejas, Vectilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos-3 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2016.gada 2.maija līdz 23.maijam
Pieteikšanās secība nedod nekādas priekšrocības. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtē un līdz 31.maijam informē par rezultātiem.

Pašvaldības iestādes, kuras vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz rakstisku pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, vai BBJC sniedzot informāciju, cik skolēniem var nodrošināt darba vietas jūnija un jūlija un augusta mēnešos.

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s