Izstādes-konkurss „RUDENS PRIEKS” atklāšana

20161024_104722Balvu Bērnu un jauniešu centrā 24.oktobrī tika atklāta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde „RUDENS PRIEKS”. Šīs izstādes-konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, izmantojot vizuālo un vizuāli plastisko mākslu un sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Kopā izstādē-konkursā piedalijās 12 mācību, interešu un profesionālās ievirzes iestādes no Balvu un Baltinavas novadiem. Darbi tika vērtēti 3 vecuma grupās un žūrijai 4 cilvēku sastāvā –  gleznošanas studijas „Olīves” dalībniecei Inai Bankovai, Balvu centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ligitai Pušpurei,  Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Interešu izglītības darba speciālistei Ilonai Naļivaiko un Balvu Bērnu un jauniešu centra  Radošās mākslas darbnīcas pulciņa vadītājai Līgai Veigulei – nebija viegls darbs izvērtēt labākos darbus, jo katrā darbā tika ielikta izdoma un radošums, pārsteidza arī interesantie darbu nosaukumi un dažādās metodes to veidošanā.  Galvenie vērtēšanas kritēriji bija atbilstība tēmai, kompozīcija, oriģinalitāte un darba izpildījuma kvalitāte. Prieks arī par tām iestādēm, kuras šogad pirmo reizi piedalījās un ceram arī uz turpmāko sadarbību. Pasākumā ar priekšnesumiem priecēja Deju studijas Di-dancers audzēkne Annija Raibekaze, kurā dejoja solo deju, vadītāja Dita Nipere un Vokālās studijas audzēkne Krista Mača dziedāja Prāta Vētras dziesmu „Spugulīt, spogulīt”, vadītāja Rita Keiša.

Izstādes-konkursa noslēgumā apmeklētājiem tika piedāvātas divas radošās darbnīcas, vienā, kuru vadīja Dita Nipere katrs varēja turpināt rudens tēmu un uztaisīt savu košo rudens koku par pamatu izmantojot savas plaukstas figūru. Savukārt, otrā darbnīcā, kuru vadīja Līga Veigule varēja izveidot vāveri , kurai aste tika veidota no izgrieztām plaukstiņu figūrām.

Liels paldies visām iestādēm, skolotājiem, skolēniem, kuri piedalijās un apsveicam izstādes-konkursa „RUDENS PRIEKS” labākos darbus.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes-konkursa „RUDENS PRIEKS”

REZULTĀTI

 

vietas

Tekts: Agnese Puļča, BBJC jaunatnes lietu speciāliste, lietvede

20161024_104653 20161024_105732 20161024_110819 20161024_113718 20161024_114730 20161024_114752

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s