“HELP!” starts Gulbenē

Pirmajā vasaras dienā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā Gulbenes jauniešu centrā “Bāze” notika Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta: Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās. Projekta nosaukums “HELP!”.

Darbs pie projekta tika uzsākts jau ziemā un Gulbenes novada domes Jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders sadarbībā ar Alūksnes, Balvu un Viļakas novadu jaunatnes lietu speciālistiem, uzrakstīja un iesniedza Erasmus+ projektu JSPA, un saņēma apstiprinājumu. Šie novadu speciālisti un jaunieši vienojušies kopā, lai izveidotu vai pārskatītu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju katrs savā novadā. Balvu novadam šī stratēģija darbojas jau no 2014. gada, Balvu novada jaunieši kopā ar lēmējvaras pārstāvjiem tuvākajā gadā ar pusi caurskatīs šo dokumentu un iespējams veiks kādus labojumus.

Projekta programmā ir jauniešu un lēmējvaras pārstāvju tikšanās, “Kafija ar politiķiem”, apmācības par līdzdalības metodēm, sanāksmes, starpinstitūciju tikšanās, skolu pašpārvalžu tikšanās. Balvu novada mērķis šajā projektā ir pārskatīt savas jaunatnes politikas attīstības stratēģijas dokumentu, domāt par jauniešu domes izveidi vai jauniešu konsultatīvās padomes izveidi Balvos.

Projekta atklāšanas konferencē tikās jaunieši no partnernovadiem, jaunatnes lietu speciālisti un novadu lēmējvaras pārstāvji. Balvu novadu pārstāvēja Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks  Jānis Roginskis un BBJC direktore Olita Loseva. Darbs noritēja neformālās izglītības labākajās tradīcijās, izkāpjot no komforta zonas, cerīgi raugoties nākotnē, plānojot sadarbību jēgpilni un produktīvi.

Teksts G.Prokofjeva

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s