Limonāde Lēmējiem

Līdzdalība un sabiedriskā aktivitāte ir personības kvalitāšu mērvienība.

Pasākums “Limonāde Lēmējiem” Balvu BJC MJIC “Dinamīts” notika 3. oktobrī kopā sanākot jauniešiem, lēmējvaras pārstāvjiem un ar jaunatnes darba jomu saistīto institūciju pārstāvjiem. Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help” izvērtējuma posmā tika izplatītas 150 aptaujas anketas Balvu novada jauniešu vidū. Pēc aptauju apkopošanas, kurā piedalījās arī aktīvie jaunieši, tika veikts izvērtējums un sagatavota prezentācija par aptaujā iegūto informāciju.

Pasākumā piedalījās projekta “Help!” vadošā jauniešu grupa, lēmēji – Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, domes deputāti – Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs, Balvu Sporta centra direktors – Edgars Kaļva, Sociālā dienesta pārstāvji – Inga Čipate un Ina Bankova, Valsts policijas pārstāvis darbam ar jauniešiem – Ilmārs Vizulis, skolu viedokli pārstāvēja Tilžas vidusskolas direktore – Gunta Rižā un jaunieši un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore – Biruta Vizule. Jaunatnes lietu eksperte Viļakas novadā Madara Jeromāne.

Šī aktivitāte noritēja metodes “kafija ar politiķiem” noskaņā. Tikšanās sākumā kopīgi tika aplūkots Balvu novada dokuments jaunatnes darba attīstībai, kurš ir aktīvs līdz 2020. gadam. Aktivitāte un aptaujas apkopojums ir starpvērtējums šim dokumentam, kas liek izvērtēt dokumentā izvirzīto prioritāšu realizēšanos dzīvē. Bilance starp to, ko jaunieši vēlās un to, kā to ir iespējams pārvērst realitātē. Aptaujas galvenie informācijas bloki – izglītība, uzņēmējdarbība/ nodarbinātība, brīvais laiks/ izklaide, veselība, līdzdalība sabiedriskajos procesos.

Aptauja atklāja, ka jaunieši Balvu novadā savu informētību vērtē, kā labu un pietiekamu, īpaši izglītības jomā, uzņēmējdarbību un brīvo laiku. Informāciju iegūstot no draugiem, sociālajiem tīkliem un vecākiem. Pozitīvi, par nākotnes plāniem runājot, ir jauniešu atzīšanās nedoties projām no valsts meklēt laimi ārzemēs. Toties 68% jauniešu nav domājuši savu dzīvi sasaistīt ar uzņēmējdarbību. Jaunieši ir apmierināti ar brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, jauniešu centra pieejamību. Jaunieši apgalvo, ka ir aktīvi sporta jomā un ir apmierināti ar sporta aktivitāšu piedāvājumu.

Pie ierosinājumiem, kuri tika minēti aptaujas sadaļā ierosinājumi, jaunieši atzīmēja:

  • Svešvalodu apguves klubiņi,
  • Kafejnīcas jauniešiem,
  • Āra atpūtas zona, piemērota jauniešiem,
  • Iespējas attīstīt hobijus,
  • Multifunkcionāla skeitparka izveide,
  • Transporta pieejamība,
  • Atpūtas vietas jauniešiem Tilžā,
  • Vairāk informācijas par JC darbu,
  • Filmu vakari brīvdabā,
  • Nelielu tikšanās vietu Bērzpilī.

Sadaļā par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos atklājas ļoti neaktīva jauniešu attieksme. Lielākā daļa aptaujāto jauniešu uzsver, ka savu viedokli jaunieši reti izsaka publiski, vai un 26% uzskata, ka publiska sava viedokļa izteikšana «neattiecas uz viņiem» un tikai 13% apgalvo, ka tiekas ar lēmumu pieņēmējiem, lai arī šādus pasākumus regulāri rīko skolas un JC.

Aptaujas atbildes atklāja, ka jauniešu neapmierinātība nevienā jomā nepārsniedz 10% robežu, kas pauž situāciju, ka jaunieši ir pozitīvi noskaņoti pret apkārtējo situāciju. Tomēr, apmēram 25% jauniešu nav ieinteresēti iesaistīties lēmumu ietekmēšanā.

Pēc pētījuma un plānošanas dokumenta apskates pasākuma dalībnieki remdēja slāpes ar rudenīgajām limonādēm. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki apvienojās darba grupās, lai vienotu kopīgās atziņās, par paveiktajiem darbiem jaunatnes darba lauciņā un iespējams steidzīgāk paveicamajiem darbiem. Visas aktivitātes kopējie atslēgas vārdi ir – sarunas, kas veicamas, lai veicinātu izpratni par jauniešiem interesējošām lietām. Lai šim sarunām rastos rezultāts un pēctecība. Jaunieši paši atzina, ka viss ir atkarīgs no pašu aktivitātes un līdzdalības visos procesos.

Teksts G. Prokofjeva

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s