Izstādes-konkursa „Manai Latvijai” atklāšana un apbalvošana

16.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā bija sapulcējušies daudzi mākslas interesenti, lai varētu un noskaidrot veiksmīgākos un skaistākos strapnovadu  konkursa –izstādes“ Manai Latvijai” darbu autorus. Pirms  rezultātu paziņošanas ar mīļiem priekšnesumiem par Latviju visus iepriecināja PII “Sienāzītis” audzēknes Enija Saide un Marija Maslovska. Izstādē  eksponēti  14 izglītības iestāžu  vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas pulciņu radošie darbi. Šogad jauno mākslinieku veikumu vērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un BBJC interešu izglītības pulciņu skolotāja Līga Ikstena.

Lai gan visi mākslas darbi bija tik daudzveidīgi un radoši , tomēr 4-6 gadu vecuma grupā 1.vieta tika piešķirta Balvu PII „Pīlādzītis” kolektīvais darbs „Simtgadi gaidot” (skolotājas I.Puka un I.Zelča),2.vieta Tilžas PII „Manai Latvijai- Zelta teātris” (skolotāja I.Kūkoja) un 3.vieta Balvu „Sienāzītis” PII 5gadīgo bērnu kolektīvais darbs „Latvija gadalaikos” (skolotāja” M.Masa) ,savukārt 7-10 gadu vecuma grupā 1.vieta – Bērzpils vidusskola Sanija Pugače „Mana ģimene svētkos” (skolotāja J.Dundeniece),2.vieta- Baltinavas vidusskola3.klases kopdarbs „Tautumeitas” (skolotāja I.Keiša),3.vieta – Bērzpils vidusskola Rēzija Ziemele „Mana Latvija” (skolotāja J.Dundeniece) un 11-18 gadu vecuma grupā 1.vieta – Balvu Valsts ģimnāzija Laura Berne„ Dižkoks” (skolotāja I.Keiša),2.vieta- Bērzpils vidusskola Jānis Dundenieks „Latvijai 100”(skolotāja J.Dundeniece),3.vieta – Balvu mākslas skola Kitija Ertmane “Ietērpies!Taututērps! Latvijai!” (skolotāja Liene Šaicāne).

Vēl līdz novembra beigām Balvu Bērnu un jauniešu centrs aicina ikvienu apskatīt  šo burvīgo izstādi” Manai Latvijai”.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s