Risinājumu meklēšana kopā ar “HELP!”

Turpinās aktivitātes projekta “Help!” ietvaros, jo šī projekta mērķis ir sakārtot  jauniešu līdzdalības jautājumus lokālā līmenī. Strukturētā dialoga ERASMUS+ projekts “Help!” ir nonācis posmā, kad no ievāktās informācijas un apgūtajām zināšanām ir jānokļūst tālāk un jāsaprot, kas  ir jāmaina patreizējā sadarbības formā.

Aktivitāte “Limonāde ar lēmējiem” noritēja Balvu Bērnu un jauniešu centrā 26. janvārī, tiekoties jauniešiem no novada skolām un Balvu novada vadības un deputātiem. Lēmējus pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, vietniece Anita Petrova, deputāti – Aija Mežale, Eva Smirnova un Andris Kazinovskis.

Aktivitāte noritēja labākajās neformālās izglītības tradīcijās, kur katrs var sajust vienlīdzību  un paust savu viedokli, topot uzklausīts. Aktivitātes pirmajā daļā jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva iepazīstināja klātesošos ar paveiktajiem darbiem projekta “Help!” ietvaros un par izaicinājumiem, kas vēl sagaidām šajā periodā. Citi iesaistītie novadi šobrīd strādā pie savu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu veidošanas. Projektā “Help!” iesaistītie Balvu novada jaunieši apmācību gaitā nonāca pie secinājuma, ka turpmāka sadarbība un jauniešu līdzdalība novada ietvaros organizējama, veidojot jauniešu konsultatīvo padomi.

Pasākuma otrā daļa noritēja līdzdalības tradīcijās izmantojot metodi “Pasaules kafejnīca”, darbs noritēja grupās, kuras izvirzīja savu līderi. Grupu uzdevumi bija saistīti ar jaunatnes konsultatīvās padomes veidošanas izaicinājumiem, uzdevumiem un situācijām, ko tās izveide varētu risināt. Kā arī par to, kas vēl būtu darāms, lai veicinātu jauniešu aktivitāti un līdzdalību sava novada aktivitātēs. Pēc aktīvas darbošanās visās trijās grupās vadītāji prezentēja kopīgi iegūtās atziņas.

Noslēgumā galvenā atziņa, ko sasniedza visas grupas ir jauniešu konsultatīvajai padomei Balvos būt!

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s