Pasniegtas “Jauniešu gada balvas 2017”

Veicinot Balvu novada jauniešu izaugsmi un novērtējot viņu sasniegumus, Balvu Bērnu un jauniešu centrs jau septīto reizi organizēja pasākumu “Jauniešu gada balva – 2017”, kurš norisinājās 2.februārī Balvu muižā un kura laikā tika pasniegtas balvas 6 nominācijās – “Gada brīvprātīgais 2017”, “Gada jaunietis vai jauniešu grupa mākslā 2017”, “Gada jauniešu balsts 2017”, “Gada jaunietis skolā vai pagastā 2017”, Facebook sociālā tīkla lietotāju interneta balsojums nominācijā “Jauniešu gada balva 2017” un “Gada vieta jauniešiem 2017”.

Lai izvērtētu, kurš šogad saņems šīs balvas, bija izveidota īpaša žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Viļakas novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Interešu izglītības jomas speciāliste Ilona Naļivaiko, karjeras konsultante Anita Laurena, biedrības “Balvu rajona partnerība” pārstāve Liene Pomere, SIA “Amati projekts” īpašniece Elīna Kaļva un Balvu novada Domes deputāts, SIA “Tako SD” īpašnieks Tālis Korlašs. Žūrijas komisijas locekļi priecājās, ka jaunieši Balvu novadā ir talantīgi, aktīvi, radoši, dzīvespriecīgi un gudri, un to parāda ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Žūrija atzina, ka viņiem bija ļoti, ļoti grūti izvērtēt, kurš tad būtu tas pats labākais, kurš saņems balvu, jo visi šīs balvas ir nopelnījuši un ir paši labākie!

Turpretim komisijas loceklis un Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs apsveica visus nominētos jauniešus un teica: “Katram no mums Laimes māte ir ielikusi kādu prasmi, ko mēs dzīves laikā pilnveidojam vislabāk. Šodienas nominantiem Laimes māte ir ielikusi prasmes, kuras tiek parādītas jau tagad, kā arī tās, kuras vēl tiks attīstītas savas dzīves laikā. Lai paplašinātu savu redzesloku novēlu jums esošās prasmes pilnveidot un attīstīt vēl vairāk, kā arī iegūt jaunas! ”

Nominācijā “Gada brīvprātīgais 2017” tika nominēta Krišjāņu pagasta jauniete Dinija Zdanoviča, kura arī ieguva šo balvu, un Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Dārija Semjonova, kura savukārt ieguva žūrijas simpātiju balvu. Šī nominācija ir pierādījums tam, ka ne jau materiālā atlīdzība par darbu ir galvenais. Svarīgākais ir pieredze, ko iegūsti veicot brīvprātīgo darbu.

Nominācijas “Gada jauniešu balsts 2017” nozīmīgums nav novērtējams, jo nominantu paveiktais darbs nav vienas nedēļas vai viena gada darbs – tas ir veikts daudzu gadu garumā. Šie cilvēki neveic tikai savus tiešos darba pienākumus, bet ir reāls atbalsts jauniešiem, esot kopā ar viņiem viņu izaugsmes ceļā. Balvai tika nominēta Di Dancers deju studijas vadītāja Dita Nipere, kura arī ieguva šo balvu, un Balvu Sporta centra futbola treneris Jurģis Vilciņš, kurš saņēma žūrijas simpātiju balvu.

Nominācijā, kura veltīta radošākajiem un mākslinieciskākajiem jauniešiem mūsu novadā – “Gada jaunietis vai jauniešu grupa mākslā 2017” tika pieteikti trīs pretendenti. Vecuma grupā no 13 – 17 gadiem – Bērzpils pagasta jaunietis Jānis Dundenieks, Briežuciema pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopu “Soldanī” un grupā no 18-25 gadiem Vīksnas pagasta jauniete Ērika Kiseļova. Balvas ieguva visi iepriekšminētie nominanti.

Žūrijai visvairāk pretendentu nācās izvērtēt nominācijā “Gada jaunietis skolā vai pagastā 2017”, kur vecuma grupā no 13 līdz 17 gadiem tika nominēti Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Paula Paidere un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolniece Sindija Logina. Vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem tika pieteikta Balvu Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Timofejeva, Bērzpils pagasta jaunietis Salvis Dundenieks un Stacijas pamatskolas mūzikas skolotāja Viktorija Kokoreviča, kura savā vecuma grupā ieguva galveno balvu, bet Paula Paidere savā.

Turpmāko divu nomināciju īpašniekus konkursa rīkotāji noskaidroja īpašā sociālā tīkla Facebook publiskajā balsojumā, kur Balvu Bērnu un jauniešu centra lapā visiem pieteiktajiem nominatiem bija jāsavāc pēc iespējas vairāk Like. Facebook lietotāju atzinību un interneta balsojuma nomināciju “Jauniešu gada balva 2017” ieguva Bērzpils pagasta jaunietis Salvis Dundenieks. Līdzīgā publiskajā balsojumā tika noskaidrota arī jauniešiem pievilcīga iestāde vai atpūtas vieta Balvu novadā, un galveno balvu ieguva Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Par to cīnījās vēl šādas pieteiktās iestādes – Kubulu kultūras nams,Balvu centrālā bibliotēka, picērija “Zebra”, nakts klubs “BIMINI” un Balvu Sporta skolas peldbaseins.

Nomināciju pretendentiem tika pasniegtas Pateicības “Jauniešu gada balvas 2017 pretendents” un piemiņas balvas, savukārt katras nominācijas uzvarētājs saņēma Diplomu un speciālo balvu, kā arī žūrijas komisija piešķīra vienu veicināšanas balvu katrā vecumposmā.

Pasākumā īpašais viesis bija šova “X faktors” uzvarētājs Arturs Gruzdiņš, kurš priecēja ar savām dziesmām, bet to vadīja mūsu novada jaunieši – Kaspars Bukšs un Alīna Logina, Elvis Garais un Luīze Maksimova, Vadims Sņegovs un Dārija Semjonova, kuri pasākuma noslēgumā teica: “Jauniešu vecums ir tas, kad drīkst, var un vajag darīt dažādas un aizraujošas lietas. Sajust dzīvi un pasauli sev apkārt tik skaistu un interesentu arī šeit Balvu novadā, jo tikai tā cilvēks un jaunietis var justies laimīgs, darot daudz un dažādas lietas. ”

Teksts un foto: Iluta Mežule

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s