Iespēja jauniešiem vasarā nopelnīt

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā

Arī šogad, Balvu novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā būs Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA).  Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.

Nodarbinātības pasākumā piedalās Balvu novada teritorijā deklarētie skolēni, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību  Balvu novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā, tas ir šogad Balvu pilsētā, sadarbībā ar NVA plānots nodarbināt -44 skolēnus

Skolēni, Balvu pilsētā, pieteikties nodarbinātības pasākumam varēs tikai –   elektroniski, rindas kārtībā, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv  sadaļā – Elektroniskie pakalpojumi. Pieteikties varēs no 2018. gada 7. maija no plkst.16.00

Balvu novada pagastu jaunieši pieteiksies, kā katru gadu savās pagastu  pārvaldēs, pie lietvedes aizpildot pieteikuma anketu (Pielikums Nr1) un ārsta izziņa (forma 027), sadalījums: Kubulu, Bērzpils, Tilžas pagastos – 4 skolēni, Vīksnas, Krišjāņu, Briežuciema pagastos – 3 skolēni, Lazdulejas, Vectilžas, Bērzkalnes, Balvu pagastos-3 skolēni. Kopā 33 skolēni.
Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā visi iesaistītie skolēni strādā divas nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
Dokumenti pagastu pārvaldēs jāiesniedz laikā no 2018.gada 2.maija līdz 23.maijam. Pēc iesniegumu saņemšanas, darba grupa, iesaistot iestāžu un pagastu pārvalžu vadītājus , izvērtē un līdz 31.maijam informē par rezultātiem.

Pašvaldības iestādes, kuras vēlas iesaistīt skolēnus nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, līdz 23.maijam iesniedz rakstisku pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, vai BBJC sniedzot informāciju, cik skolēniem var nodrošināt darba vietas jūnijā, jūlijā un augusta mēnešos.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s