Izpētes darbi jauniešu brīvprātīgā daba lauciņā.

Turpinās aktivitātes projekta “Es un brīvprātīgais darbs” (Nr. 2-25/26), ko Balvu novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros. Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs sadarbībā ar jauniešiem, kas iesaistījušies projekta aktivitātēs.

Pateicoties projektam, tika veikta izpēte jauniešu vidū par brīvprātīgo darbu. Aptaujā piedalījās respondenti līdz 30 gadiem. Aptaujas rezultāti liecina par to, ka jaunieši izprot brīvprātīgā darba jēdzienu un spēj saskatīt atšķirību starp bez samaksas veiktu darbu un brīvprātīgo darbu. Gandrīz visi respondenti ir veikuši brīvprātīgo.

Jaunieši atklāj jomas, kurās ir veikuši brīvprātīgo darbu un lepojas, ka tieši šajās jomās ir darbojušies. Savu enerģiju pārvēršot, darbos jaunieši visvairāk ir iesaistījušies kultūras pasākumu organizēšanā, rosījušies labdarības jomā, sporta pasākumos un dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā.

Jautājumā par to, kā viņi raugās uz brīvprātīgo darbu, kā atslēgu karjeras izvēles jautājumos jaunieši atzīst, ka pati svarīgāka lieta ir pieredze un iespēja izmēģināt kādu no jomām, kā potenciālo darbavietu. Tā ir iespēja it kā piemērīt un pagaršot konkrēto darbības jomu. Šis darbs dod iespējas, kuras var jaunieti aizvest tālākos darba laukos un jaunieši atzīst, ka tā ir lieliska iespēja iepazīties ar jauniešiem un cilvēkiem vispār, kas ļauj audzēt sociālo kapitālu nākotnei.

Savās atbildēs jaunieši atzīst, ka ieguvumi no brīvprātīgā darba ir pieredze, saskarsmes prasmju pilnveide, pašpārliecinātība par sevi vairojas, trenē pacietību, palīdz plānot un organizēt savu darbu patstāvīgi. Un pats svarīgākais, ka jaunieši aptaujās raksta, ka tā ir reāla darba pieredze.

Jautājums, kas atklāja pārsteidzošu rezultātu bija, vai jaunietis būtu gatavs veikt Eiropas brīvprātīgo darbu atbilde bija simtprocentīgi pozitīva, kas norāda, ka aptaujātie jaunieši ir pārliecināti par sevi un droši, kā arī ir atvērti pasaules piedāvājumiem, lai iepazītu pasauli.

Par sapņu brīvprātīgo darbu jaunieši atklāj, ka tā spektrs ir diezgan plašs, tikpat plašs, kā jauniešu domu lidojums.

Apkopojot aptauju, projekta dalībnieki priecājās par rezultātiem un pozitīvo jauniešu attieksmi, kura virmo aptaujās.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s