Sākas projekts “Es un brīvprātīgais darbs”

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros Balvos uzsāks īstenot projektu – “Es un brīvprātīgais darbs”.

Projekta darbības laiks 2018. gada 30. maija līdz 2018. gada 30. novembrim.

Projekta mērķis izvirzīts balstoties uz Balvu novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas mērķi – līdzdalību. Radot labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos. Veicināt jauniešu līdzdalību Balvu novada aktivitātēs  un attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un izpratnes veidošanos par brīvprātīgā darba principiem, rosināt iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kas ir „Balvu novada Jaunatnes politikas stratēģijas” otrā prioritāte: jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs.

Projekta plānotais rezultāts – jauniešu skaits, kas informēti/izglītoti par brīvprātīgā darbības pamatprincipiem, mērķiem, iespējām darboties dažādās sfērās. Projekta rezultāts- izglītoti/motivēti jaunieši- potenciālie brīvprātīga darba veicēji, kas izstrādās brīvprātīgā darba veicēja plānu nākamajam gadam sadarbībā ar dažādām institūcijām (sociālais serviss, bāriņtiesa, izglītības pārvalde, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).

Projekta mērķauditorija ir Balvu novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projektā plānotajos pasākumos tiks iesaistīti arī sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši un dažādu paaudžu cilvēki.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s