Aizvadīta Starptautiskā Jaunatnes diena Balvos

Projekta “Es un brīvprātīgais darbs” (Nr. 2-25/26), ko Balvu novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros, 10.augustā Balvu Bērnu un jauniešu centra (turpmāk BBJC) pagalmā, kā arī Lāča dārzā valdīja radoša un aktīva atmosfēra, jo tika svinēta Starptautiskā Jaunatnes diena ar nosaukumu “Putni galvā”. Līdzīgi kā radošajā festivālā, ko BBJC organizēja maija beigās, arī šajā pasākumā bija putnu tēma. Kā pastāstīja BBJC brīvā laika organizatore Agnese Puļča, tad šī tēma izvēlēta, jo katrs jaunietis ir kā putns debesīs – viņam ir iespēja pacelties tik augstu, cik viņš vēlās – galvenais ir gribēt to darīt.

Pasākuma ievadā gandarījumu par lielisko vakaru pauda Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva uzteikdama gan BBJC komandu, gan jauniešus, kuri ir atraktīvi, inovatīvi, dzīvespriecīgi. Viņa arī vēlēja, lai Balvos šādu jauniešu ir arvien vairāk, un lai  izdodas jauki pavadīt laiku. Tāpat viņa pateicās brīvprātīgajiem jauniešiem Bekam Beriašvili no Gruzijas un Maikei von Hofmanei no Vācijas, kuri ieradušies Balvos strādāt brīvprātīgo darbu.

Arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis Jānis Drigins ieradās Balvos saturiskās uzraudzības vizītē, kā arī uzmundrināja Jaunatnes dienas dalībniekus un novēlēja jauki pavadīt vakaru.

Starptautiskās Jaunatnes dienas svinēšana sākās ar aktivitātēm uz brīvās skatuves. Priekšnesumus sniedza bērni un jaunieši gan no Balvu novada, gan citiem novadiem. Uzstājās “Di-Dancers” dejotājas, dziedāja Krista Mača, dziedāja un ģitāru spēlēja rugājiete Dana Tihomirova, kā arī meitenes no Gulbenes novada.

Brīvā un nepiespiestā gaisotnē varēja darboties radošajās darbnīcās – gatavot sapņu ķērājus, darināt rotas no dažādiem materiāliem – pērlītēm, plastmasas, mākslīgajiem ziediem, spalvām un citiem materiāliem, taisīt pūķus un laist tos gaisā, piedalīties orientēšanās sacensībās, mest ūdens balonus, zīmēt grafiti uz īpašas kanvas, spēlēt galda spēles – novusu, galda futbolu, mest šautriņas, basketbola soda metienus un piedalīties vēl citās aktivitātēs. Ļoti pieprasīta bija arī hennas darbnīca, kur mākslinieces zīmēja dažādus hennas zīmējumus. Sportiskāk noskaņotie bērni un jaunieši devās nakts orientēšanās pasākumā pa Balvu pilsētu.

Pasākumā bija iespēja pārbaudīt arī savas zināšanas – spēlē “Fight lists” noteiktā laikā bija jāuzraksta pēc iespējas vairāk vārdu, piemēram, meiteņu vārdu ar A burtu, bet spēlē “Pusnakts Kahoot” vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Balvu novadu. Bija gan vieglāki, gan grūtāki jautājumi, piemēram, bija jāatbild, cik upes ir Balvu novadā, kad iegūtas pilsētas tiesības, kas attēlots Balvu pilsētas ģerbonī, cik liela ir Balvu novada teritorija utt.

Pēc sportiskām aktivitātēm bija iespēja laiski pasēdēt turpat BBJC pagalma jaunizveidotajās mēbelēs, kuras izgatavotas no SIA “Ozolmājas” un SIA “Valdis” dāvinātajām paletēm un iestiprināties ar zupu, kas vārīta uz ugunskura. BBJC pagalmā bija arī fotostūrītis, kas iekārtots atbilstoši putnu tēmai. Visu vakaru varēja baudīt mūziku, par ko parūpējās DJ Mairix.

Vakars patiešām izvērtās jauks – priecēja gan laika apstākļi, gan bērni un jaunieši, kuri aktīvi pavadīja piektdienas vakaru un kuriem bija iespēja sadraudzēties ar citiem pasākuma apmeklētājiem.

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s