Izstādes „Dievs.Daba.Darbs” atklāšana un apbalvošana

13.novembrī  Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika atklāta vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas darbu “Dievs.Daba.Darbs.” izstāde. Sirsnīgus un emocionālus sveicienus  visiem klātesošajiem veltīja  bērnudārzs “Sienāzītis”  audzēkņi, kā arī BBJC dziedāšanas pulciņa soliste Krista Mača. Pēc svinīgās atkāšanas sekoja arī izstādes dalībnieku apbalvošana, ko šogad izvērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.

Visas 12 izglītības iestādes saņēma pateicības, bet vietas tika piešķirtas sekojošajiem izstādes konkursa dalībniekiem: pirmsskolas vecuma grupā 1.vieta –Balvu PII “Pīlādzītis” kolektīvais darbs (10.grupa,skolotājaI. Pauliņa)2.vieta –Balvu PII “Sienāzītis” kolektīvais darbs “Viens, divi, trīs” (vidējā grupa)3.vieta –Baltinavas vidusskolas 5-gadīgo bērnu grupa (skolotāja J.Rauza),1-4.klašu grupā 1.vieta-Balvu Mākslas skola kolektīvais darbs ”Kukaiņu valstība”( 4.klase,skolotāja A.Kairiša),2.vieta –Balvu pamatskola Leo Šaicāns “Sējējs” (skolotāja Žanna Ivanova),3.vieta- Bērzpils vidusskola Melānija Prole “Mani sapņi”(skolotāja J.Dundeniece) un 5.-12.klašu grupā 1.vieta –Balvu Mākslas skola Šeila Aleksejeva ’’Pļava ziedos” (skolotāja L.Ceplīte),2.vieta- Balvu profesionālā un vispārizglītojošā skola Lilija Atkačūna, Lana Cibule ”Latvijas rudens” (skolotāja L.Berne),3.vieta – Balvu Mākslas skola Sindija Saide “Saulrietā” (skolotāja L.Šaicāne). Taču Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs  par oriģinalitāti savu Simpātijas balvu piešķīra Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3.klases kolektīvajam darbam” Es mīlu savu Latviju”.

Noslēgumā visi klātesošie tikai aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Līga Ikstena un brīvprātīgā no Vācijas Maike.

Ikvienu interesentu ,kurš vēlas sajust un redzēt pasauli ar bērna acīm, aicinām aplūkot šo izstādi vēl līdz novembra beigām.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s