Di-dancers Latvijai!

Latvijas simtgades priekšvakarā  deju studijas Di-dancers dejotāji un skolotāji Dita Nipere un Alīna Saveļjeva  bija priecīgi veltīt savas uzvaras kā mīlestības dāvanu Latvijai dzimšanas dienā.

17.novembrī Rīgā notika Latvijas mūsdienu deju asociācijas reitinga sacensībās “Dancessimus 2018”savu dejotprasmi rādīja  gan deju studijas solisti ,gan deju grupas .Solisti savā vecuma grupā atgriezās ar divām godalgotām medaļām:1.vieta –Luisa Marija Ūzuliņa,3.vieta –Ieva Stepanova, taču 6.vietu ieguva  Justīne Kušnere un 7.vietu Katrīna Razgale.

Lepojamies  par Di-dancers  Crew izcīnīto 1.vietu cits deju stils formāciju kategorijā no 16 gadiem un vecāku dejotāju grupā ,bet Di-dancers Juniori savā vecuma grupā formāciju kategorijā. ieguva 2.vietu.

 

Erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija 3”

Šī gada 13.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija”, kurā piedalalījās 3 komandas no Baltinavas, Balvu Bērnu un jauniešu centra un Balvu Valsts ģimnāzijas. Spēli atklāja Krista Mača ar dziesmu „Mums pieder tik daudz” un pēc šī uzmundrinošā sākuma komandas sāka asināt prātu dažādos interesantos uzdevumos par Latviju, tās vēsturi un kultūru. Pasākuma vadītājās Vladlēna Zelča un Raina Pavlova iepazīstināja ar komandām un erudīcijas spēles noteikumiem.

Pirmais uzdevums bija uz ātrumu, precizitāti un zināšanām, tajā bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem, piemēram, ko nosaka Satversmes 1.punkts, kad notika pirmie Latviešu Dziesmu svētki, kurā gadā tika iesviests eiro un citi gan grūtāki, gan vieglāki jautājumi par Latviju. Jautrs izrādījās kluso telefonu uzdevums, kurā šoreiz bija cilvēku biogrāfija no Latgales un teksts bija jālasa un pēc tam jāatstāsta latgaliešu izloksnē. Ierastajā uzdevumā, kur kartē bija jāatrod pilsētas, pirms tam bija jāatmin kāda pilsēta būs jāmeklē, balstoties uz divām kopā saliktām bildēm. Arī te svarīgs bija ātrums un atjautība, lai saprastu, ka no bildes ar ogām un redīsiem, sanāk pilsēta Ogre, no balts un vilks – Balvi, kopā šādi bija jāatmin 10 pilsētas. Kapteiņu spēlē piedalījās tikai komandu kapteiņi un pārējā komanda paļāvās uz viņu erudīciju.

Spēles otrā daļā tika pārbaudīta dalībnieku muzikalitāte un dažiem bija jādzied noteiktas dziesmas, bet teksts bija paņemts no latviešu dzīvesziņas grāmatas, savukārt, pārējie no komandām mēģināja uzminēt, kas tās ir par dziesmām. Izrādījās, ka nodziedāt slaveno baļļu dziesmu „Zemenes”, latvisko „Saule,Pērkons,Daugava”, Dona un Ozola „Salauzto sirdi” un Alfabēta dziesmu, ar citiem vārdiem, nav nemaz tik vienkārši. Kino spēlē bija jautājumi par tādām populārām latviešu filmām kā „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, „Melānijas hronika”, „Emīla nedarbi” un citām, prieks, ka jaunieši daudz zina par mūsu kino klasikām.

Erudīcijas spēle „Mēs mīlam Tevi, Latvija 3” kopumā izvērtās aizraujoša un interesanta, kurā parādījās gan sacensību gars, gan prieks par zināšanām. Uzvaretāju kauss nonāca pie Balvu Valsts ģimnāzijas komandas. Apsveicam! Un tiksimies nākošgad jau ceturtajā „Mēs mīlam Tevi, Latvija” erudīcijas spēlē.

Agnese Puļča, jaunatnes lietu darbiniece

 

Izstādes „Dievs.Daba.Darbs” atklāšana un apbalvošana

13.novembrī  Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika atklāta vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas darbu “Dievs.Daba.Darbs.” izstāde. Sirsnīgus un emocionālus sveicienus  visiem klātesošajiem veltīja  bērnudārzs “Sienāzītis”  audzēkņi, kā arī BBJC dziedāšanas pulciņa soliste Krista Mača. Pēc svinīgās atkāšanas sekoja arī izstādes dalībnieku apbalvošana, ko šogad izvērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.

Visas 12 izglītības iestādes saņēma pateicības, bet vietas tika piešķirtas sekojošajiem izstādes konkursa dalībniekiem: pirmsskolas vecuma grupā 1.vieta –Balvu PII “Pīlādzītis” kolektīvais darbs (10.grupa,skolotājaI. Pauliņa)2.vieta –Balvu PII “Sienāzītis” kolektīvais darbs “Viens, divi, trīs” (vidējā grupa)3.vieta –Baltinavas vidusskolas 5-gadīgo bērnu grupa (skolotāja J.Rauza),1-4.klašu grupā 1.vieta-Balvu Mākslas skola kolektīvais darbs ”Kukaiņu valstība”( 4.klase,skolotāja A.Kairiša),2.vieta –Balvu pamatskola Leo Šaicāns “Sējējs” (skolotāja Žanna Ivanova),3.vieta- Bērzpils vidusskola Melānija Prole “Mani sapņi”(skolotāja J.Dundeniece) un 5.-12.klašu grupā 1.vieta –Balvu Mākslas skola Šeila Aleksejeva ’’Pļava ziedos” (skolotāja L.Ceplīte),2.vieta- Balvu profesionālā un vispārizglītojošā skola Lilija Atkačūna, Lana Cibule ”Latvijas rudens” (skolotāja L.Berne),3.vieta – Balvu Mākslas skola Sindija Saide “Saulrietā” (skolotāja L.Šaicāne). Taču Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs  par oriģinalitāti savu Simpātijas balvu piešķīra Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas 3.klases kolektīvajam darbam” Es mīlu savu Latviju”.

Noslēgumā visi klātesošie tikai aicināti piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Līga Ikstena un brīvprātīgā no Vācijas Maike.

Ikvienu interesentu ,kurš vēlas sajust un redzēt pasauli ar bērna acīm, aicinām aplūkot šo izstādi vēl līdz novembra beigām.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere.

Angļu valodas bērni iepazīst cittautu tradīcijas

Jebkuras  zināšanas ir vērtība, kas paplašina mūsu  redzesloku.Šo atziņu cenšas kultivēt BBJC  Angļu valodas ABC pulciņa skolotāja,bet audzēkņi šeit ne tikai iegūst pirmās svešvalodas mācīšanās prasmes,bet arī iepazīstas ar plašās pasaules daudzajām kultūru tradīcijām. Pagājušajā macību gadā, darbojoties eTwinning projektā,pulciņa audzēkņi saņēma Sertifikātu par  projektu  Christmas congratulation.

Katru gadu Balvu Bērnu un jauniešu centrā oktobra pēdējā nedēļā angļu valodas pulciņa audzēkņi, iepazīstoties arī ar angliski runājošo tautu tradīcijām, organizē izzinošu un atraktīvu Halovīnu pasākumu. Lai izprastu šo svešzemju tradīciju, bērniem tradicionālā  ķirbja grebšanas darbnīcā tiek izskaidrota šo svētku  būtība, kas nav sasaistāma ar vandālisma un huligānisma iezīmēm,kas atspoguļojas  bērnu un jauniešu izdarībās Latvijā. Bērni mācās darboties un sadarboties ,spēlējot rotaļu Bingo,bērni apgūst dažādus  svešvārdus. Attīstot aktīvu bērnu interesi, dažādās radošās aktivitātēs tiek apspēlēta  šai tradīcijai zīmīgākā atribūtika. Bērniem ir raksturīga tieksme būt zinātkāram ,vēl  jo vairāk ,ja,iegūstot jaunu pieredzi,var kustēties ,dziedāt un darboties , tāpēc ar lielu prieku bērni ietērpjas dažādos kostīmos un kopā ar pulciņa Skatuve dalībniekiem piedalās aizraujošās atrakcijās, tādējādi atklājot ne tikai interesantas lietas sev apkārt ,bet arī dažādās cittautu kultūras.

Angļu valodas ABC pulciņa skolotāja Dita Nipere

Ziemeļlatgales kafija ar politiķiem

6.novembrī Balvu Novada muzeja pagrabiņā neformālā gaisotnē tikās Ziemeļlatgales jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti un lēmumu pieņēmēji – deputāti – no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, lai spriestu, kā panākt, lai jaunieši līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā un kā pašvaldības var palīdzēt.

To, ka aktīva jauniešu līdzdalība un iesaiste sabiedrībā notiekošajos procesos, ir uz attīstību vērstas sabiedrības pamats, ik pa laikam ir vērts atgādināt kā sev, tā arī tiem, kas šajā brīdī primāri ietekmē kā vietējā, tā reģionālā līmeņa dienaskārtību. Tādēļ sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistiem un novadu pašvaldībām uz diskusiju „Kafija ar politiķiem” tika aicināti tie, kuri uzskata, ka ikviens reģiona jaunietis ir svarīgs, ir svarīgs viņa viedoklis, vēlmes un ieteikumi, kas uzlabotu viņa dzīves kvalitāti reģionā.

Balvu novada pašvaldības Domi pārstāvēja priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, viņa vietniece Anita Petrova, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, Domes deputāte Inta Kaļva, Domes deputāti – Aija Mežale, Andris Kazinovskis un Jānis Zakarīts, kuri katrs darbojās kādā no grupām, kurās tika sīkāk analizēts kāds no līdzdalības principiem – izaicinājums, atbalsts vai kapacitāte. Tālāk vienam no tiem tika izvirzītas vismaz 5 problēmas, no kurām sīkāk tika analizētas divas, piedāvājot risinājumus un liekot pretī cilvēkus, organizācijas, skolas, pašvaldību u.tml., kas varētu palīdzēt risināt šo jautājumu.

Jāatzīst, ka vairums darba grupu strādāja tieši pie atbalsta jautājuma risināšanas, piemēram, viena no darba grupām izvirzīja problēmu, ka nav kas jauniešu domas pārstāv pašvaldības līmenī, līdz ar to tika piedāvāti risinājumi – izveidot Jaunatnes padomi, kura caur skolu pašpārvaldēm apkopotu jauniešu domas, viedokļus, un uz tiem balstoties, noteiktu mērķi, kuru viņi gribētu sasniegt sarunās ar politikas veidotājiem, pretī sniedzot informāciju par viņu paveikto jaunatnes politikas īstenošanā, kā arī iesaistot politiķus dažādos viņu rīkotajos pasākumos.

Pasākumu vadīja neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne, un tā laikā tika dota iespēja arī katra novada pārstāvim prezentēt, kā darbs ar jaunatni notiek Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados, bet ar muzikāliem sveicieniem iepriecināja Dana Lība Tihomirova no Rugājiem, parādot, kā pašmācības ceļā ir apguvusi ģitārspēli.

Diskusija „Kafija ar politiķiem” tika īstenota projekta “Civis novus” ietvaros, un to realizē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām.

Šādas strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem jau notikušas Līvānos, Daugavpilī, Dagdā un būs vēl Krāslavā un Ludzā, bet nākamā gada sākumā – 2019. gada 25. janvārī – Daugavpilī norisināsies reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6 vietējo pasākumu priekšlikumus, diskutējot ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju, vietējo pašvaldību deputātiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem par to, kā Latgales reģions var būt jauniešiem vēl saistošāks.

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk bilžu skatīt: https://www.facebook.com/pg/balvubjc/photos/?tab=album&album_id=1000355860135675

Kā radoši pavadīt brīvdienas?

Tradicionāli rudens brīvdienu nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā tika pavadīta radoši un daudzkrāsaini .Bērni un jaunieši piedalījās dažādas interešu izglītības skolotāju piedāvātajās aktivitātēs. Otrdien skolotāja Līga Ikstena ar bērniem, izsapņojot dažādas rudenīgas fantāzijas, izveidoja krāsainus mākslas darbiņus. Savukārt, enerģiskajiem brīvdienu baudītājiem tika piedāvāta meistarklasīte hip hop stilā, kurā  kopā ar skolotāju Ditu Niperi bērni iemācījās populāru ballītes deju. Bet pacietīgajiem Inese  Hmara piedāvāja izlocīt dāvanu kastīti origami tehnikā, bērni bija priecīgi to arī interesanti  noformēt. Trešdien ļoti noderīga bija arī Intas Ozolas meistardarbnīca, jo apmeklējot to ,meitenes varēja iegūt  kādu ikdienas vai svētku frizūras veidošanas padomu. Vakarpusē pie skolotāja Jāņa Ikstena devās mazi un lieli zēni, lai pamēģinātu saslēgt kādu elektrisko ķēdi vai izprast kādus programmēšanas pamatprincipus. Ceturtdien kopā ar skolotāju Gunitu Prokofjevu  un brīvprātīgo no Vācijas Maiki varēja eksperimentējot “blēņoties”  un  paša spēkiem izgatavot slaimu vai kristālrežģi no makaroniem. Piektdien bija iespēja tikt pie pašgatavotas jaunas rotaļlietas, kuru mācījās radīt skolotāja Dita Nipere ar Dzīves prasmju ABC pulciņa audzēkņiem. Brīvdienu nedēļu jaunieši  noslēdza ar Evitas Arules lekciju par drošu internetu, iegūstot jaunas un vērtīgas atziņas par virtuālo pasauli.

Teksta autore: interešu izglītības metodiķe Dita Nipere