Mūsdienu deju čempionāts “Dancessimus 2017”

12.novembrī  uz Rīgu devās  Deju studija Di-dancers hip hop solisti, lai piedalītos Latvijas Mūsdienu deju asociācijas  reitinga Hip hop deju čempionātā“ Dancessimus 2017”,esam gandarīti par  Ketrīnu Razgali, kura debitējot ieguva 6.vietu ,bet Luisa Marija Ūzuliņa  ir lepna par iegūto  2.vietu .Sveicam !!!

Priecājamies par deju studijas  Di-dancers treneri Alīnu Saveļjevu, kas  ir ieguvusi  LMDA tiesneša licenci, un  piedalījās šajā pasākumā ,lai  vērtētu  citus dejotājus.

Deju studijas Di-dancers  vadītāja Dita Nipere

Advertisements

Jauniešu apmācības par līdzdalības metodēm

Erasmus+ strukturētā dialoga projekta “HELP!” aktivitātes uzsākušas apmācību posmu, kurā jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem ir iespēja būt kopā un izzināt iespējas, kā darboties, lai veiksmīgāk tiktu realizētas jauniešu dzīvei svarīgas lietas un jauniešu viedoklis būtu uzklausīts.

Divu dienu apmācības notika Gulbenes jauniešu centra “Bāze” telpās, divu darba dienu laikā ar jauniešiem darbojās 3 treneri. Apmācību programmas vadītājs Vilis Brūveris šajās divās dienās aicināja apmācību dalībniekus apgūt jaunas vai arī jau redzētas metodes, kurās diezgan vienkāršā veidā, grupa cilvēku atrisina izvēles jautājumus, vai arī izpēta, kādu tēmu padziļināti.

Jauniešiem iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem dažādās Latvijas malās. Jaunieši redzēja Aizputes un Ventspils piemērus, kas tiešām ir iedvesmojoši. Sekoja līdzdalības metožu apguves aktivitātes. Kopā ar treneri Ievu Garjāni jaunieši iepazina metodi “Pasaules kafejnīca”, kopīgi izpētot kādu no tēmām, kas aktuāla jauniešiem. Kopā Ar Vili Brūveri atklājām “Delfu metodes” nosaukuma izcelsmi un šīs metodes plašajām pielietošanas iespējām. Un kopā ar treneri Kristīni Ļeontjevu iepazinām deformētu “Forumteātra” darba metodi. Šī metode piedāvā risināt problēmsituācijas izmantojot dalībnieku pozīcijas dažādos jautājumos, sajust notiekošo no dažādām pozīcijām, pārbaudīt un izmēģināt dažādus situācijas risinājumus. Būt par aktieri un būt par kritiķi.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novada piederības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši grupa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības veidošanos katrā novadā.

Teksts: G. Prokofjeva


Tā mums gāja rudens brīvdienās BBJC

Tradicionāli  Balvu bērnu un jauniešu centrā rudens skolēnu brīvlaiks aizritēja  radošā ,izklaidējošā un arī izzinošā atmosfērā .Ikvienam apmeklētājam interešu izglītības skolotāji piedāvāja kādu aizraujošu nodarbi.

Pirmdien ,gan Di-dancers audzēkņiem ,gan jebkuram deju interesentam bija iespēja piedalīties iedvesmojošās indiešu izcelsmes horeogrāfa un dejotāja Avikk  meistarklasēs. Pie skolotājas Līgas uz darbnīcu devās bērni ,kuri vēlējās pamēģināt fotogrāfijas pārnesi uz dažādiem materiāliem, gala rezultātā par piemiņu iegūstot arī pašdizainētās krūzītes .

Otrdien, kopā ar skolotāju Gunitu  bērni izspēlēja jautrākās un atraktīvākās pasākumu rotaļas un spēles. Meitenēm ,kuras rūpējas par savu skaistumu un veselību ,skolotāja Inta prezentēja jaunākos dekoratīvās kosmētikas produktus, kā arī pievērsa uzmanību pareizai tās izvēlei un  lietošanai.

Trešdien,daudzi bērni bija ieinteresēti piedalīties skolotājas Inese piedāvātajā darbnīcā .lai gan šī aktivitāte prasīja daidz pacietības,bērni bija apmierināti ar sava darba rezultātu –brīnišķīgu apsveikuma kartīti izgatavotu kvīlinga metodē.Skolotājas Aigas vadītajā darbnīcā ,meitenes varēja radoši izpausties un darināt oriģinālus aksesuārus no dažādiem vilnas diegiem. Aktīvi līdzdarbojoties kopā ar skolotāju Jāni ,ikviens ar lielu aizrautību cēla makaronu torņus, mājas un tiltus ,tādejādi uzzinot daudz ko jaunu par fizikas likumsakarībām.

Trešdien un ceturtdien ,aktīvākie Balvu jaunieši kopā  ar jauniešu lietu speciālistēm Gunitu un Agnesi devās uz Gulbeni, lai piedalītos strukturētā dialoga Erasmus+ projekta “Help” ietvaros izglītojošajās apmācībās par jauniešu līdzdalību.

Piektdien bērni un jaunieši pulcējās “Dinamīta” brīvā laika studijā, lai kopā pavadītu jauki laiku, spēlējot izzinošas un izklaidējošās galda spēles.

Dita Nipere

Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe

 

Meklē un atrod

Topošo līderu dienu aktivitāte šajā darba sezonā notika 19. oktobra rītā. Pasākuma organizatorisko pusi veidoja BBJC jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva un Balvu novada IKS pārvaldes karjeras konsultantes Anita Laurena un Lidija Ločmele. Kopā sanāca 30 jaunieši no Balvu un Baltinavas novadu skolām. Oktobra aktivitāte noritēja karjeras izvēles zīmē.

Pasākuma ievadā jaunieši apvienojās grupās, iepazinās un saņēma instrukciju, lai dodoties ekspedīcijā noskaidrotu profesiju nianses. Aktivitātes pirmā epizode bija Latgales tiesu apgabala Balvu rajona tiesas sēžu zālē, tiekoties ar tiesnesi Simonu Gmireku. Daudzi jaunieši tiesu zālē bija pirmo reizi un ar tiesnesi runājās pirmo reizi. Tiesnese skaidroja par tiesu darbā nepieciešamo izglītību, nevainojamo reputāciju un labām latviešu valodas prasmēm.

AS “Citadele” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova jauniešiem skaidroja baņķiera darbu un tam nepieciešamās prasmes un komunikācijas līmeni. Kopā tika noskaidrots, ka skolas solā sēžot, svarīgi būtu sekot līdzi matemātikai, jo tā nemāca tikai rēķināt, bet arī attīsta loģiku un prāta spējas.

Balvu novada muzejā jaunieši uzzināja daudz par muzeju darbu, par darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju. Kopīgi tika iepazīta muzeju darbinieku ikdiena, darba pienākumi, un noskaidrots, kāda kvalifikācija nepieciešama, lai strādātu muzejā.

Balvu novada domē jauniešus uzrunāja priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš amatā stājās vasaras sākumā. Kopā ar jauniešiem tika pārrunātas aktualitātes, par prasmēm, kas jāattīsta laicīgi, lai veidotos spēcīga personība, darbinieks ar augstu atbildības sajūtu, jo to novērtēs ikviens darba devējs. Priekšsēdētājs aicināja jauniešus uz regulāru tikšanos un aicināja būt aktīviem.

Uzņēmēja Elīna Kaļva aicināja visus savā ofisā, kurš nav vienkārši atrodams, jo pēc paplašināšanās pārcēlušies uz telpām blakus Elīnas mājām. Elīna jauniešiem stāstīja par savu izglītību un izaicinājumiem, ar kuriem sastapusies mācoties skolā, pēc tam augstskolā, vakara nodaļā, jo sākusi strādāt, lai kļūtu patstāvīga un finansiāli neatkarīga. Elīnai ir pieredze no darba teleseilā, izdevniecībā Santa un uzņēmuma LaimaLux Baltijas reģiona marketinga speciāliste. Lai atgrieztos Balvos Elīnai bija jāpieņem lēmums kļūt par uzņēmēju, ko viņa arī pieņēma. Šobrīd, kā pati Elīna saka, tad viņas uzņēmums “Amati projekts” šobrīd audzē muskuļus, lai pēc kāda laika paplašinātos. Jaunieši jutās iedvesmoti, klausoties Elīnas stāstos.

Atgriežoties centrā, jaunieši savas atziņas apkopoja un atklāja, kādas atziņas viņos ir radušās pēc visu ekspedīcijas vietu apmeklēšanas.

Teksts G. Prokofjeva

 

Limonāde Lēmējiem

Līdzdalība un sabiedriskā aktivitāte ir personības kvalitāšu mērvienība.

Pasākums “Limonāde Lēmējiem” Balvu BJC MJIC “Dinamīts” notika 3. oktobrī kopā sanākot jauniešiem, lēmējvaras pārstāvjiem un ar jaunatnes darba jomu saistīto institūciju pārstāvjiem. Erasmus+ Strukturētā dialoga projekta “Help” izvērtējuma posmā tika izplatītas 150 aptaujas anketas Balvu novada jauniešu vidū. Pēc aptauju apkopošanas, kurā piedalījās arī aktīvie jaunieši, tika veikts izvērtējums un sagatavota prezentācija par aptaujā iegūto informāciju.

Pasākumā piedalījās projekta “Help!” vadošā jauniešu grupa, lēmēji – Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, domes deputāti – Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs, Balvu Sporta centra direktors – Edgars Kaļva, Sociālā dienesta pārstāvji – Inga Čipate un Ina Bankova, Valsts policijas pārstāvis darbam ar jauniešiem – Ilmārs Vizulis, skolu viedokli pārstāvēja Tilžas vidusskolas direktore – Gunta Rižā un jaunieši un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore – Biruta Vizule. Jaunatnes lietu eksperte Viļakas novadā Madara Jeromāne.

Šī aktivitāte noritēja metodes “kafija ar politiķiem” noskaņā. Tikšanās sākumā kopīgi tika aplūkots Balvu novada dokuments jaunatnes darba attīstībai, kurš ir aktīvs līdz 2020. gadam. Aktivitāte un aptaujas apkopojums ir starpvērtējums šim dokumentam, kas liek izvērtēt dokumentā izvirzīto prioritāšu realizēšanos dzīvē. Bilance starp to, ko jaunieši vēlās un to, kā to ir iespējams pārvērst realitātē. Aptaujas galvenie informācijas bloki – izglītība, uzņēmējdarbība/ nodarbinātība, brīvais laiks/ izklaide, veselība, līdzdalība sabiedriskajos procesos.

Aptauja atklāja, ka jaunieši Balvu novadā savu informētību vērtē, kā labu un pietiekamu, īpaši izglītības jomā, uzņēmējdarbību un brīvo laiku. Informāciju iegūstot no draugiem, sociālajiem tīkliem un vecākiem. Pozitīvi, par nākotnes plāniem runājot, ir jauniešu atzīšanās nedoties projām no valsts meklēt laimi ārzemēs. Toties 68% jauniešu nav domājuši savu dzīvi sasaistīt ar uzņēmējdarbību. Jaunieši ir apmierināti ar brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, jauniešu centra pieejamību. Jaunieši apgalvo, ka ir aktīvi sporta jomā un ir apmierināti ar sporta aktivitāšu piedāvājumu.

Pie ierosinājumiem, kuri tika minēti aptaujas sadaļā ierosinājumi, jaunieši atzīmēja:

  • Svešvalodu apguves klubiņi,
  • Kafejnīcas jauniešiem,
  • Āra atpūtas zona, piemērota jauniešiem,
  • Iespējas attīstīt hobijus,
  • Multifunkcionāla skeitparka izveide,
  • Transporta pieejamība,
  • Atpūtas vietas jauniešiem Tilžā,
  • Vairāk informācijas par JC darbu,
  • Filmu vakari brīvdabā,
  • Nelielu tikšanās vietu Bērzpilī.

Sadaļā par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos atklājas ļoti neaktīva jauniešu attieksme. Lielākā daļa aptaujāto jauniešu uzsver, ka savu viedokli jaunieši reti izsaka publiski, vai un 26% uzskata, ka publiska sava viedokļa izteikšana «neattiecas uz viņiem» un tikai 13% apgalvo, ka tiekas ar lēmumu pieņēmējiem, lai arī šādus pasākumus regulāri rīko skolas un JC.

Aptaujas atbildes atklāja, ka jauniešu neapmierinātība nevienā jomā nepārsniedz 10% robežu, kas pauž situāciju, ka jaunieši ir pozitīvi noskaņoti pret apkārtējo situāciju. Tomēr, apmēram 25% jauniešu nav ieinteresēti iesaistīties lēmumu ietekmēšanā.

Pēc pētījuma un plānošanas dokumenta apskates pasākuma dalībnieki remdēja slāpes ar rudenīgajām limonādēm. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki apvienojās darba grupās, lai vienotu kopīgās atziņās, par paveiktajiem darbiem jaunatnes darba lauciņā un iespējams steidzīgāk paveicamajiem darbiem. Visas aktivitātes kopējie atslēgas vārdi ir – sarunas, kas veicamas, lai veicinātu izpratni par jauniešiem interesējošām lietām. Lai šim sarunām rastos rezultāts un pēctecība. Jaunieši paši atzina, ka viss ir atkarīgs no pašu aktivitātes un līdzdalības visos procesos.

Teksts G. Prokofjeva