Nodarbību saraksti

nodarbibu-grafiks-2016

Deju studija Di-dancerspedagogs Dita Nipere

Deju studija darbojas jau vairāk kā desmit gadus, dalībniekiem ir iespējams apgūt dažādus mūsdienu dejas stilus – hip-hop, house, waacking, dancehall, bērnu deju un šova deju.

Dejojot  Di-dancers Tu attīstīsi koordināciju, ritma izjūtu, plastiku, improvizāciju un skatuves mākslu ,apmeklēsi dažādu Latvijas horeogrāfu meistarklases, koncertējot piedalīsies ne tikai pilsētas kultūras dzīvē, bet ir arī valsts mēroga un starptautiskos konkursos un deju čempionātos.

Ja esi enerģisks un gribi dejot mūsdienīgi-nāc pievienojies!

 •   Dejas bērniem (  4 – 6 gadi) – maksas
 •   Mūsdienu deju iesācēji ( 10- 15gadi)
 •  Hip hop deju solisti un dueti
 •  Deju grupa „Rozīnītes” (7-10 gadi)
 •   Juniori (11-14 gadi)
 •   Di-dancers crew ( 15- 18 gadi )

Spilgtākie notikumi 2013./2014.m.g.
• Latgales novada Mūsdienu deju konkursā Daugavpilī- 2.pakāpes laureāti
• Latgales kauss 2013 – 1.vieta
• Latvijas MDA reitinga sacensības Rēzeknē -1.vieta
• Mūsdienu deju radošais konkurss- festivāls „Move it,move it”- 1.vieta
• Balvu novada konkurss „Mūsu talanti”- 1.pakāpes laureāti
• Pateicība par piedalīšanos 3.Straptautiskā talantu un modes konkursā ” Pa modes pakāpieniem”.
• Pateicība par piedalīšanos projektā „Ghetto games „
• Ziemasssvētku uzvedums “Ziemassvētku vecīša meklējumos” Balvu muižā
• Pateicības koncerts veltīts ģimeņu dienai
• Balvu Sociālajam servisam 20 gadi
• Balvu novada svētki
• Deju nometne projekta “Kustība.Deja.Ritms.” ietvaros.

Solistu un duetu sasniegumi
• Latgales Mūsdienu deju konkurss” Latgales kauss”-Rēzekne
Solo Sirmace Evelīna- 1.vieta
Solo Buglova Anna Elīza – 2.vieta
Solo Buglova Katrīna- 3.vieta

• Latvijas Mūsdienu deju sacensības” Rīgas Domes kauss”– Rīga
solo Buglova Anna Elīza – 4.vieta
solo Aiva Melne -6.vieta
solo Sirmace Evelīna – 7.vieta

• Latvijas MDA reitinga sacensības „Latgales kauss 2014”
solo Aiva Melne -2.vieta
solo Sirmace Evelīna- 7.vieta
Duets Vladlēna Zelča/Luīze Maksimova -7.vieta

Spilgtākie notikumi 2015./2016.m.g.

 • Balvu pilsētas egles iedegšanas pasākums
 • Ziemasssvētku uzvedums “Rotaļlietas stāsts Ziemassvētkos ” Balvu muižā
 • Pateicības koncerts veltīts Ģimenes dienai ”Ieskaties ziedos  tie smaida”
 • Pateicība par piedalīšanos 3.straptautiskā talantu un modes konkursā ” Pa modes pakāpieniem”
 • Balvu novada telpu futbola čempionāta atklāšana
 • Labdarības koncerts Rugājos „Rasas pērles”
 •  Balvu novada konkurss „Mūsu talanti”- 1.pakāpes laureāti
 • Pateicība par piedalīšanos Tilžas pagasta Latvijas neatkarības dienas svētku pasākumā
 • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ieskaņas koncerts
 • Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skate, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem– 2.pakāpe
 • Mūsdienu deju konkurss Rīgā ”BEST SHOW”
 • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju lielkoncerts „Te mēs es@m”
Ziemassvētku pasākumā!

Ziemassvētku pasākumā!

Di-dancers deju zālē!

Di-dancers deju zālē!

Di-dancers jaunatnes skolu XI dziesmu un deju svētkos

Di-dancers dejotājas jaunatnes skolu XI dziesmu un deju svētkos

Di-dancers dejotājas jaunatnes skolu XI dziesmu un deju svētkos

Angļu valoda bērniem ( 4-6 gadi) -pedagogs Dita Nipere (maksas)

Pulciņa mērķis ir atraisīt un ieinteresēt bērnu svešvalodas apguvei. Mācoties svešvalodu, praktiski darbosimies un radoši sadarbosimies: dziedāsim, veidosim, spēlēsim dažādas spēles un svinēsim kopā dažādus svētkus.

Nāc un mācies kopā ar mums!

Valentīndienā atvērtajā stundā kopā ar vecākiem!

Valentīndienā atvērtajā stundā kopā ar vecākiem!

Skaistumkopšanas pulciņš (12-18 gadi) – pedagogs Inta Ozola

Skaistumkopšanas pulciņš dod iespēju skolēniem apgūt jaunas un pilnveidot esošās savas prasmes un spējas higiēnā un skaistumkopšanā( sejas ,ādas kopšana, ķermeņa kopšana, grims), sniedz priekšstatu par skaistumkopšanas nozari un rosina darboties, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku. Šogad Skaistumkopšanas pulciņš darbojas 2 grupās.

Meitenes kopā ar vadītaju Intu Ozolu!

Meitenes kopā ar vadītaju Intu Ozolu

Vokālā studija ( vada Rita Keiša )

Dziedāšanas pulciņš piedāvā ikvienam interesantam, apgūstot atbilstošu repertuāru , attīstīt vokālās prasmes un iemaņas. Iegūtās pamatzināšanas individuālajā dziedāšanā audzēkņi demonstrēs dažādos BBJC un Balvu novada pasākumos .

20161112_111135

 

Rokdarbu pulciņš „ Čaklie pirkstiņi” (7-11gadi )– pedagogs Inese Hmara

Praktiskā darbībā bērni iepazīstas ar  rokdarbu daudzveidību, dažādiem  materiāliem un to apstrādi. Mācās apgūt izstrādājumu darināšanas prasmes. Izmantojam sadzīves materiālus, kuri pārtop interesantās lietās.img-20161012-wa0001

Tehniskās jaunrades klubiņš (vada Jānis Ikstens)

Visi laipni gaidīti, kuriem interesē elektronika, lodēšana, montāža, konstruēšana, izpratne par shēmām, dažādu elektronisko ierīču darbība.

IMG_8874

Pulciņš “Skatuve” ( vada Gunita Prokofjeva )

“Skatuve” ir pulciņš, kurā skolas vecuma jaunieši apgūst dažāda lieluma un specifikas pasākumu organizēšanu. Šim pulciņam pievienojas tie jaunieši, kas vēlās apgūt prasmes, kas lieti noder pasākumu organizēšanā. Plānošana, aktivitāšu atlase, metodiku izvēle,koordinēšanas darbs, scenāriju veidošana, noformēšana ir tēmas, ko šī pulciņa apmeklētāji apgūs mācību gada laikā un izmēģinās arī praksē.

20161102_171201_resized

Radošā mākslas darbnīca ( vada Līga Veigule )
Apmeklējot Radošās mākslas darbnīcu iegūst plašāku redzes loku mākslas jomā – dažādās mākslas tehnikās. Attīsta izpratni un loģisko domāšanu darbā ar dažada veida materiāliem un krāsu salikumiem. Apgūst iemaņas gleznojot uz dažādām virsmām – stikls, audums, papīrs. Darbojas ar dažādām grafikas tehnikām. Radot darbus gan plaknē, gan telpā.

20161024_114816

„Apģērbu un aksesuāru izgatavošanas” pulciņš ( vada Aiga Jansone )

Apgūstam šūšanas iespējas, lai sekmētu uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas, pirkstu veiklības, emociju un jūtu attīstību praktiskā un radošā darbībā. Iepazīstamies ar šūšanā izmantojamām ierīcēm, tekstilmateriāliem, palīgmateriāliem, darbarīkiem. Apgūstam elementārākos roku un mašīndarbu veidus, to izpildi. Īstenojam radošas idejas ar tekstilmateriālu un šūšanas prasmju palīdzību. Izkopjam rūpības, precizitātes un pacietības prasmes, kā arī iegūstam radoša darba pieredzi.

img_7031

Advertisements

Jaunākie raksti

Durvis atvēra BBJC jaunā sezona

Šī gada 14.septembra pēcpusdienā Balvu Bērnu un jauniešu centrs              ( turpmāk BBJC ) aicināja visus iepazīties ar jauno sezonu. Sākumā apmeklētājus sagaidīja jautrie zaķi, kuri katram iedeva uzdevumu atrast sev vēlamo interešu izglītības pulciņu. Uzdevumā bija ēkas  pirmā un otrā stāva plāni ar pulciņu norādēm, lai apmeklētājiem būtu iespēja paceļot pa BBJC  telpām. Arī šogad visaktīvāk bērni un jaunieši steidzās pieteikties uz dejām, kuras vada atraktīvā deju studijas Di-dancers vadītāja Dita Nipere un Alīna Saveļjeva, kura pati pirms tam ir dejojusi Di-dancers un tieši jauniešu centrā apguva hip – hopa pamatus. Di-dancers dejotāji pēc tam aktīvi piedalās pasākumos gan BBJC, gan novadā un arī ārpus novada robežām, tāpēc bērni un jaunieši ne tikai apgūst deju soļus, bet arī gūst skatuvisko pieredzi. Skatuvisko pieredzi var gūt un attīstīt arī dažādu pasākumu organizēšanas prasmju pilnveidošanas pulciņā „Skatuve”, kuru vada Gunita Prokofjeva, te jaunieši ne tikai vada pasākumus, bet arī darbojas to gatavošanās procesos. Tāpat nemainīga vērtība ir rokdarbu pulciņš „Čaklie pirkstiņi”, kuri kopā ar vadītāju Inesi Hmaru visu gadu veido dažādus darbus no sadzīviskām lietām. Puišus, savukārt, gaidīja  Jānis Ikstens, lai parādītu cik interesantas un tehniskas lietas var apgūt Tehniskajā jaunradē. Tāpat tiek veidots arī BBJC ansamblis, kura vadītāja ir Rita Keiša. Mazākos dziedātājgribētājus sagaidīja jaunā skolotāja Viktorija Kokoreviča, kura šogad pieņēma izaicinājumu strādāt arī ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un vadīs viņiem Mūzikas terapijas nodarbības. Tās meitenes, kuras vēlējas un vēlas izzināt skaistumkopšanas pamatus, pieteicās uz Intas Ozolas vadīto Skaistumkopšanas studiju. Tiem, kuri vēlējās būt radošāki, bija iespēja pieteikties uz Radošās mākslas darbnīcu un Tekstilmākslu, šos pulciņus vada kreatīvā Līga Ikstena. Līga turpinās arī strādāt ar bērniem, kuriem ir īpāšas vajadzības un pasniegs viņiem Radošās mākslas darbnīcas nodarbības jau otro gadu. Pie Aigas Jansones arī šogad varēs apgūt šūšanas pamatus Apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņā, jāpiebilst, ka pagājušajā mācību semestrī šis pulciņš piedalijās modes skatē ar savu pirmo kolekciju.

Pēc tam, kad bērni un jaunieši bija izstaigājuši pa BBJC labirintiem, viņiem bija iespēja uztaisīt kādu taurenīti vai supervaroni, kuru pēc tam notiesāt. Vēl varēja nofografēties fotostūrītī, kurš šoreiz bija krāsains un globāls. Arī šajā mācību gadā būsim radoši un interesanti, strādāsim ar attīstību sevī un audzēkņos, pilnveidosim viņu ikdienu un personību, jo katrs bērns ir personība.

Teksts: Agnese Puļča


 1. Pratīsim plānot kopā ar “Help” Leave a reply
 2. Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē… Leave a reply
 3. BBJC iespējas pašiem mazākajiem Leave a reply
 4. BBJC jaunās sezonas atklāšana Leave a reply
 5. Spēļu vakars Dinamītā Leave a reply
 6. Jauniešu iespējas Leave a reply
 7. Kopā saucam “Help!” Leave a reply
 8. Pirmais izlaidums BBJC Leave a reply
 9. Balvu Bērnu un jauniešu centra nometne „Zvaigžņu akadēmija” Leave a reply