Profesiju ekspedīcija “Kas meklē, tas atrod”

Attēls

Advertisements

Durvis atvēra BBJC jaunā sezona

Šī gada 14.septembra pēcpusdienā Balvu Bērnu un jauniešu centrs              ( turpmāk BBJC ) aicināja visus iepazīties ar jauno sezonu. Sākumā apmeklētājus sagaidīja jautrie zaķi, kuri katram iedeva uzdevumu atrast sev vēlamo interešu izglītības pulciņu. Uzdevumā bija ēkas  pirmā un otrā stāva plāni ar pulciņu norādēm, lai apmeklētājiem būtu iespēja paceļot pa BBJC  telpām. Arī šogad visaktīvāk bērni un jaunieši steidzās pieteikties uz dejām, kuras vada atraktīvā deju studijas Di-dancers vadītāja Dita Nipere un Alīna Saveļjeva, kura pati pirms tam ir dejojusi Di-dancers un tieši jauniešu centrā apguva hip – hopa pamatus. Di-dancers dejotāji pēc tam aktīvi piedalās pasākumos gan BBJC, gan novadā un arī ārpus novada robežām, tāpēc bērni un jaunieši ne tikai apgūst deju soļus, bet arī gūst skatuvisko pieredzi. Skatuvisko pieredzi var gūt un attīstīt arī dažādu pasākumu organizēšanas prasmju pilnveidošanas pulciņā „Skatuve”, kuru vada Gunita Prokofjeva, te jaunieši ne tikai vada pasākumus, bet arī darbojas to gatavošanās procesos. Tāpat nemainīga vērtība ir rokdarbu pulciņš „Čaklie pirkstiņi”, kuri kopā ar vadītāju Inesi Hmaru visu gadu veido dažādus darbus no sadzīviskām lietām. Puišus, savukārt, gaidīja  Jānis Ikstens, lai parādītu cik interesantas un tehniskas lietas var apgūt Tehniskajā jaunradē. Tāpat tiek veidots arī BBJC ansamblis, kura vadītāja ir Rita Keiša. Mazākos dziedātājgribētājus sagaidīja jaunā skolotāja Viktorija Kokoreviča, kura šogad pieņēma izaicinājumu strādāt arī ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un vadīs viņiem Mūzikas terapijas nodarbības. Tās meitenes, kuras vēlējas un vēlas izzināt skaistumkopšanas pamatus, pieteicās uz Intas Ozolas vadīto Skaistumkopšanas studiju. Tiem, kuri vēlējās būt radošāki, bija iespēja pieteikties uz Radošās mākslas darbnīcu un Tekstilmākslu, šos pulciņus vada kreatīvā Līga Ikstena. Līga turpinās arī strādāt ar bērniem, kuriem ir īpāšas vajadzības un pasniegs viņiem Radošās mākslas darbnīcas nodarbības jau otro gadu. Pie Aigas Jansones arī šogad varēs apgūt šūšanas pamatus Apģērbu un aksesuāru izgatavošanas pulciņā, jāpiebilst, ka pagājušajā mācību semestrī šis pulciņš piedalijās modes skatē ar savu pirmo kolekciju.

Pēc tam, kad bērni un jaunieši bija izstaigājuši pa BBJC labirintiem, viņiem bija iespēja uztaisīt kādu taurenīti vai supervaroni, kuru pēc tam notiesāt. Vēl varēja nofografēties fotostūrītī, kurš šoreiz bija krāsains un globāls. Arī šajā mācību gadā būsim radoši un interesanti, strādāsim ar attīstību sevī un audzēkņos, pilnveidosim viņu ikdienu un personību, jo katrs bērns ir personība.

Teksts: Agnese Puļča


Pratīsim plānot kopā ar “Help”

Projekts “Help”, kurā piedalās, arī Balvu Bērnu un jauniešu centrs, tapis Erasmus+ programmas ietvaros un ir klasificējams, kā strukturētā dialoga pasākums. Projekta mērķis ir izstrādāt vai pilnveidot jaunatnes politikas dokumentu.  Projekts ir analīzes un datu apkopošanas posmā, kad tiek veidotas anketas, aprobētas mērķauditorijā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam.

Piektdien 15. septembrī Alūksnes kultūras centrā notika visu partneru tikšanās un apmācības izpratnes veidošanai par jaunatnes politikas plānošanu. Kopā vairāk kā 40 dalībnieki no Balvu, Gulbenes, Alūksnes un Viļakas novadiem, noskaidroja par jaunatnes politikas dokumentiem un to nepieciešamību, nozīmi un pielietojamību.

Apmācību semināru vadīja trenere Evija Rudzīte, kas ir pieredzējusi jaunatnes apmācību trenere ar ilggadēju pieredzi un plašām zināšanām par jaunatnes darbu un jaunatnes politikas veidošanu. Evija Rudzīte palīdzēja atklāt jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes principus, posmus un kārtību. Apmācību mērķauditorija bija jaunatnes darbinieki un speciālisti, jaunieši un vietējās lēmējvaras pārstāvjiem, tāpēc šīs pasākums izvērtās jaunatnes politikas lauciņu izzinošs. Jaunatnes jomas darbinieki un jaunieši kopīgiem spēkiem apzinājās šī darba nopietnību un svarīgumu. Jaunieši uz šo darbu varēja palūkoties ar citām acīm un apzināties, ka tas ir organizēts, mērķtiecīgs un jēgpilns.

Seminārā tika apskatītas tēmas par katra novada jauniešu vajadzībām un īstenošanu katrā novadā, par jauniešu līdzdalības svarīgumu jaunatnes politikas izveidē, apzināties jauniešu ieguvumus līdzdarbojoties, jo tikai tā var apzināties politikas veidošanas noteikumus un šī darba jēgu. Uzzinājām par jaunatnes darbu Eiropas kontekstā, un Latvijas jauniešu politikas veidošanas saistošie normatīvie akti. Par starp institucionālo sadarbību realizējot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi un realizāciju. Semināra noslēgumā katra novada darba grupa izvirzīja savus tuvākos darba mērķus, lai virzītos uz izvirzītajiem mērķiem jaunatnes politikas dokumenta izveidi vai pilnveidi. Darba diena aizritēja ātri un radoši.


 Teksts: Gunita Prokofjeva

Spēlē, spēlē, ko Tu spēlē…

Balvu Bērnu un jauniešu centra nedēļas nogali iešūpoja iniciatīvu centra jaunieši, spēlējot dažādas spēles. Vakarā tēma – Spēļu vakars sevī slēpa dažādu spēļu saspēli. Jauniešiem interesē gan prātu asinošas spēles, gan jautrību izraisošas, aktīvas sacensības garu rosinošas spēles.

Prieks par pasākuma apmeklētājiem, kas viesojās jauniešu centra aktivitātē pirmo reizi un šoreiz kūtri vēroja notiekošo.Prāta spēles, kas atklāja pasākumu nomainījās ar atjautības spēlēm, mēģinot būt veiklākajiem un izveicīgākajiem. Dažādi veiklības un atjautības uzdevumi arī lika sasparoties un iekustināt pelēkās smadzeņu šūnas, piemēram, no saimniecībā pieejamiem materiāliem jāizveido augstāks tornis. Jautrību pasākumam piešķīra sen zināmu spēļu modernākas interpretācijas.

Vakaru noslēdza aizrautīgā un stratēģisku domāšanu veicinošā spēle – mafija, kura jauniešu vidū ir populāra. Šī spēle veicina jūtu un emociju kontrolēšanas prasmi, empātisku prasmju veidošanu un apkārtējo cilvēku emocionālā stāvokļa noteikšanas prasmi. Sākt brīvdienas kopā Dinamīta Studijā ir jautri un aizraujoši. Šis pasākums bija jauniešu radošais lidojums,  aicinām ikvienu jaunieti kļūt par daļu no jauniešu iniciatīvu centra “Dinamīts”.