Noslēdzies projekts “Es un brīvprātīgais darbs”

Projekts “Es un brīvprātīgais darbs” (Nr. 2-25/26), ko Balvu novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros. Balvu Bērnu un jauniešu centra kolektīvs sadarbībā ar jauniešiem, kas iesaistījušies projekta aktivitātēs, piedzīvoja aizraujošu un darbīgu vasaru. Projekta dalībnieku skaits “uzauga” projekta gaitā, jo uzzinot par šīm aktivitātēm projektā, iesaistījās jaunieši. Aptaujas anketa projekta sākumā deva iespēju paraudzīties uz brīvprātīgo darbu, kā iespēju pilnveidot sevi un paveikt lielākus un mazākus darbus.

Šīs projekta aktivitātes sevī ietvēra daudzu jaunu lietu apguvi, jauniešiem tika dota iespēja salīdzināt savu brīvprātīgo darbu tiekoties seminārnodarbībā  “Brīvprātīgā virtuve”, tiekoties ar kaimiņu novada speciālisti, kura uzsākusi brīvprātīgā darba sistēmas izveidi. Jūnijā jaunieši divas dienas rosījās radošo darbnīcu aktivitātēs divas dienas apgūstot dažādas prasmes un iemaņas, lai varētu tās nodot tālāk citiem jauniešiem citu pasākumu ietvaros. Radošo darbnīcu vadītāji tika izvēlēti jauni un enerģiski profesionāļi, kas spētu jauniešus iedvesmot darboties un paveikt vairāk vispirms jau paši savā labā.

Aktivitāte, kas paildzināja vasaru bija “Labestības jūlijs”, kura aktivitātes ieilga, jo par šo aktivitāti apkārtējā sabiedrība vēl izrādīja par septembra sākumā, jo, veicot gatavošanās darbus skolas sākumam daudzas ģimenes, atsaucās aicinājumam ziedot skolai nepieciešamās lietas, jo apzinājās, ka paši tās vairs neizmanto, tāpēc izlemjot tās ziedot labdarībai. Atbalsts līdzcilvēkiem ir nepieciešams visu gadu, lai palīdzētu citiem, nav jāgaida Ziemassvētku laiks.

Īsts piedzīvojums izrādījās jauniešu izbrauciens uz Saulkrastu jauniešu centru, kura laikā jaunieši iepazinās un nodibināja kontaktus turpmākai sadarbībai. Kopīgi tikai izzināti darbi, ko veic jaunieši savā pilsētā. Tā bija īsta iespēja salīdzināt jauniešu darbus un darbu ar jauniešiem dažādos Latvijas reģionos, kas ir svarīgi jauniešiem, kas aktīvi darbojas. Kopā tika gūtas dažādas atziņas.

Īsts spēka darbs izrādījās gatavošanās starptautiskajai jaunatnes dienai šajā tveicīgajā vasarā. Jaunieši mobilizēja savus spēkus, un kopā tika noorganizēts vasaras centrālais jauniešu pasākums, kurš bija apmeklēts. Tajā iesaistījās dažādu paaudžu cilvēki un darbojās ar aizrautību. Apmeklētāji izmēģināja savus spēkus dažādākajās darbnīcās vai aktivitāšu punktos. Priecē, ka šajā vietējā līmeņa brīvprātīgā darba aktivitātē iesaistījās Eiropas brīvprātīgā darba veicēji Balvos, kas darbojas pateicoties jauniešu biedrībai “Kalmārs” Maike no Vācijas un Beqa no Gruzijas. EBD jaunieši piedāvāja savas aktivitātes klātesošajiem. Pēc šīs aktivitātes projektā ieskaitītie jaunieši apzinājās savus spēkus un to resursus, kas vēl ir izmantojami.

Projekts “ES un brīvprātīgais darbs” Balvu jauniešiem deva iespēju apzināties savus spēkus un varēšanu darboties aktīvi un interesanti.

 

Seminārs par brīvprātīgā darba iespējām

2018. gada 1. septembrī plkst. 10:00 – 14:00
Balvu novada muzeja zālē
Adrese: Brīvības iela 46, Balvi, Balvu novads, LV-4501, Latvija

Darba kārtība

10:00 Ierašanās. Dalībnieku reģistrācija.
10:15 Iepazīšanās un informācija par projektu “Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana”
Sanita Putniņa, biedrība “Radošās Idejas”
10:45 Brīvprātīgā darba nozīme un iespējas Latvijā un ārvalstīs
Alise Vītola, biedrība “Radošās Idejas”
11:30 Kafijas pauze

11:45 Brīvprātīgā darba pieredzes stāsti Balvos

Gunita Prokofjeva, Balvu novada jaunatnes lietu speciāliste

Balvu Bērnu un jauniešu centra brīvprātīgie:

  • Dārija Semjonova no Balviem, Latvijas
  • Beqa Beriashvili, Eiropas brīvprātīgā darba veicējs no Gruzijas (Erasmus+ projekta ietvaros veic brīvprātīgo darbu kopā ar biedrību “Kalmārs”)
  • Maike von Hofmann, Eiropas brīvprātīgā darba veicēja no Vācijas (Erasmus+ projekta ietvaros veic brīvprātīgo darbu kopā ar biedrību “Kalmārs”)

Sergejs Andrejevs, biedrības “Raibais kaķis” valdes priekšsēdētājs
Dalībnieku diskusija

13:45 Noslēguma vārdi un neformālas sarunas

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta nosaukums: Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015).

radosas idejas logo krasains SIF logo 2018

Ieradušies brīvprātīgā darba veicēji no Gruzijas un Vācijas

Šī gada 4.augustā Latvijā ieradās Maike no Vācijas un Beka no Gruzijas, lai Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV02-KA125-002091  „Share the opportunities!” ietvaros veiktu brīvprātīgo darbu Balvu bērnu jauniešu centrā un Viļakas jauniešu iniciatīvu centrā līdz nākamā gada jūlijam.

Brīvprātīgā darba laikā, Maike un Beka organizēs dažādas aktīviem bērniem un jauniešiem, piedalīsies jauniešu centru aktivitātēs, iepazīs Latvijas kultūru un dalīsies savā, tādējādi veicinot toleranci, solidaritāti un dažādojot Balvu un Viļakas novada bērnu un jauniešu ikdienu.

Tekstu sagatavoja Santa Komane, foto: personīgais arhīvs