Izstādes-konkursa „Manai Latvijai” atklāšana un apbalvošana

16.novembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā bija sapulcējušies daudzi mākslas interesenti, lai varētu un noskaidrot veiksmīgākos un skaistākos strapnovadu  konkursa –izstādes“ Manai Latvijai” darbu autorus. Pirms  rezultātu paziņošanas ar mīļiem priekšnesumiem par Latviju visus iepriecināja PII “Sienāzītis” audzēknes Enija Saide un Marija Maslovska. Izstādē  eksponēti  14 izglītības iestāžu  vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas pulciņu radošie darbi. Šogad jauno mākslinieku veikumu vērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ilona Naļivaiko, kultūras pasākumu menedžere Diāna Poševa un BBJC interešu izglītības pulciņu skolotāja Līga Ikstena.

Lai gan visi mākslas darbi bija tik daudzveidīgi un radoši , tomēr 4-6 gadu vecuma grupā 1.vieta tika piešķirta Balvu PII „Pīlādzītis” kolektīvais darbs „Simtgadi gaidot” (skolotājas I.Puka un I.Zelča),2.vieta Tilžas PII „Manai Latvijai- Zelta teātris” (skolotāja I.Kūkoja) un 3.vieta Balvu „Sienāzītis” PII 5gadīgo bērnu kolektīvais darbs „Latvija gadalaikos” (skolotāja” M.Masa) ,savukārt 7-10 gadu vecuma grupā 1.vieta – Bērzpils vidusskola Sanija Pugače „Mana ģimene svētkos” (skolotāja J.Dundeniece),2.vieta- Baltinavas vidusskola3.klases kopdarbs „Tautumeitas” (skolotāja I.Keiša),3.vieta – Bērzpils vidusskola Rēzija Ziemele „Mana Latvija” (skolotāja J.Dundeniece) un 11-18 gadu vecuma grupā 1.vieta – Balvu Valsts ģimnāzija Laura Berne„ Dižkoks” (skolotāja I.Keiša),2.vieta- Bērzpils vidusskola Jānis Dundenieks „Latvijai 100”(skolotāja J.Dundeniece),3.vieta – Balvu mākslas skola Kitija Ertmane “Ietērpies!Taututērps! Latvijai!” (skolotāja Liene Šaicāne).

Vēl līdz novembra beigām Balvu Bērnu un jauniešu centrs aicina ikvienu apskatīt  šo burvīgo izstādi” Manai Latvijai”.

BBJC interešu izglītības metodiķe Dita Nipere

 

Mūsdienu deju čempionāts “Dancessimus 2017”

12.novembrī  uz Rīgu devās  Deju studija Di-dancers hip hop solisti, lai piedalītos Latvijas Mūsdienu deju asociācijas  reitinga Hip hop deju čempionātā“ Dancessimus 2017”,esam gandarīti par  Ketrīnu Razgali, kura debitējot ieguva 6.vietu ,bet Luisa Marija Ūzuliņa  ir lepna par iegūto  2.vietu .Sveicam !!!

Priecājamies par deju studijas  Di-dancers treneri Alīnu Saveļjevu, kas  ir ieguvusi  LMDA tiesneša licenci, un  piedalījās šajā pasākumā ,lai  vērtētu  citus dejotājus.

Deju studijas Di-dancers  vadītāja Dita Nipere

Jauniešu apmācības par līdzdalības metodēm

Erasmus+ strukturētā dialoga projekta “HELP!” aktivitātes uzsākušas apmācību posmu, kurā jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem ir iespēja būt kopā un izzināt iespējas, kā darboties, lai veiksmīgāk tiktu realizētas jauniešu dzīvei svarīgas lietas un jauniešu viedoklis būtu uzklausīts.

Divu dienu apmācības notika Gulbenes jauniešu centra “Bāze” telpās, divu darba dienu laikā ar jauniešiem darbojās 3 treneri. Apmācību programmas vadītājs Vilis Brūveris šajās divās dienās aicināja apmācību dalībniekus apgūt jaunas vai arī jau redzētas metodes, kurās diezgan vienkāršā veidā, grupa cilvēku atrisina izvēles jautājumus, vai arī izpēta, kādu tēmu padziļināti.

Jauniešiem iepazinās ar jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem dažādās Latvijas malās. Jaunieši redzēja Aizputes un Ventspils piemērus, kas tiešām ir iedvesmojoši. Sekoja līdzdalības metožu apguves aktivitātes. Kopā ar treneri Ievu Garjāni jaunieši iepazina metodi “Pasaules kafejnīca”, kopīgi izpētot kādu no tēmām, kas aktuāla jauniešiem. Kopā Ar Vili Brūveri atklājām “Delfu metodes” nosaukuma izcelsmi un šīs metodes plašajām pielietošanas iespējām. Un kopā ar treneri Kristīni Ļeontjevu iepazinām deformētu “Forumteātra” darba metodi. Šī metode piedāvā risināt problēmsituācijas izmantojot dalībnieku pozīcijas dažādos jautājumos, sajust notiekošo no dažādām pozīcijām, pārbaudīt un izmēģināt dažādus situācijas risinājumus. Būt par aktieri un būt par kritiķi.

Pēc metožu apgūšanas darbs risinājās grupās pēc novada piederības, jo dalībniekiem vajadzēja pārdomāt, kāda situācija un cik liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai dažādās aktivitātēs un iestādēs sava novada ietvaros. Novadu pieredze ir dažāda, un šajā brīdī aktualizējās līdzdalības termins, kā to saprot jaunieši, kuri iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātes jomās. Aktivitāšu noslēgumā katra jaunieši grupa izlēma tuvākajā laikā veicamos darbus, lai veicinātu līdzdalības veidošanos katrā novadā.

Teksts: G. Prokofjeva


Tā mums gāja rudens brīvdienās BBJC

Tradicionāli  Balvu bērnu un jauniešu centrā rudens skolēnu brīvlaiks aizritēja  radošā ,izklaidējošā un arī izzinošā atmosfērā .Ikvienam apmeklētājam interešu izglītības skolotāji piedāvāja kādu aizraujošu nodarbi.

Pirmdien ,gan Di-dancers audzēkņiem ,gan jebkuram deju interesentam bija iespēja piedalīties iedvesmojošās indiešu izcelsmes horeogrāfa un dejotāja Avikk  meistarklasēs. Pie skolotājas Līgas uz darbnīcu devās bērni ,kuri vēlējās pamēģināt fotogrāfijas pārnesi uz dažādiem materiāliem, gala rezultātā par piemiņu iegūstot arī pašdizainētās krūzītes .

Otrdien, kopā ar skolotāju Gunitu  bērni izspēlēja jautrākās un atraktīvākās pasākumu rotaļas un spēles. Meitenēm ,kuras rūpējas par savu skaistumu un veselību ,skolotāja Inta prezentēja jaunākos dekoratīvās kosmētikas produktus, kā arī pievērsa uzmanību pareizai tās izvēlei un  lietošanai.

Trešdien,daudzi bērni bija ieinteresēti piedalīties skolotājas Inese piedāvātajā darbnīcā .lai gan šī aktivitāte prasīja daidz pacietības,bērni bija apmierināti ar sava darba rezultātu –brīnišķīgu apsveikuma kartīti izgatavotu kvīlinga metodē.Skolotājas Aigas vadītajā darbnīcā ,meitenes varēja radoši izpausties un darināt oriģinālus aksesuārus no dažādiem vilnas diegiem. Aktīvi līdzdarbojoties kopā ar skolotāju Jāni ,ikviens ar lielu aizrautību cēla makaronu torņus, mājas un tiltus ,tādejādi uzzinot daudz ko jaunu par fizikas likumsakarībām.

Trešdien un ceturtdien ,aktīvākie Balvu jaunieši kopā  ar jauniešu lietu speciālistēm Gunitu un Agnesi devās uz Gulbeni, lai piedalītos strukturētā dialoga Erasmus+ projekta “Help” ietvaros izglītojošajās apmācībās par jauniešu līdzdalību.

Piektdien bērni un jaunieši pulcējās “Dinamīta” brīvā laika studijā, lai kopā pavadītu jauki laiku, spēlējot izzinošas un izklaidējošās galda spēles.

Dita Nipere

Balvu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe